Među TOP 5 izvoznih proizvoda i ženska obuća ‘made in BiH’

BiH vijesti

Prema podacima iz publikacije koju je objavila Agencija za statistiku BiH, prvi među top pet proizvoda za BiH u oblasti uvoz/izvoz za 2014. godinu je električna energija, koju je te godine BiH izvezla najviše, i to u vrijednosti od 442,8 milijuna KM.

Na drugom mjestu našli su se dijelovi za sjedala u vrijednosti od 313,6 milijuna KM, a na trećem legure aluminija u vrijednosti od 308,6 milijuna KM. Na četvrtom mjestu najizvoznih proizvoda su šipke od željeza ili nelegiranog čelika u vrijednosti od 173,5 milijuna KM, dok je peto mjesto na popisu izvoznih proizvoda zauzela ženska obuća ‘made in BiH’ u vrijednosti od 137,3 milijuna KM.

Najviše smo, pak, u 2014. Godini uvozili sirovu naftu, i to u vrijednosti od 1,3 milijarde KM, pa naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala u vrijednosti od 700 milijuna KM, lijekove za pojedinačnu prodaju u vrijednosti od 300 milijuna KM, kameni ugljen za proizvodnju koksa u vrijednosti od 282,5 milijuna KM, a peto su mjesto zauzeli rabljeni uvozni automobili, u vrijednosti od 265 milijuna KM.

poslovni-global.ba

Odgovori