MEĐUGORJE HT Eronet partner konferencije o implementaciji EU standarda sigurnosti u financijskom sektoru

BiH vijesti

HT Eronet partner je dvodnevne 3. međunarodne konferencije „Implementacija EU standarda sigurnosti u financijskom sektoru BiH i regije“, koja se održava u kongresnom centru Circle International u Međugorju.

O različitim temama iz ovoga područja, raspravljaju i govore stručnjaci iz financijskog, regulatornog i sigurnosnog sektora u BiH.
Konferenciju je otvorio dr. Milan Radović, predsjednik Udruge banaka BiH, koji je kazao kako ovaj skup donosi niz značajnih i zanimljivih tema za bankarski sektor, ali i opće poslovanje, u skladu s reformama i procesima koji čekaju BiH na putu u EU. Stanje na terenu govori kako banke danas najviše ulažu u IT tehnologije, točnije – ulaganja u bankama u EU iznimno su porasla upravo u sektoru IT-a.

Budući da je BiH aplicirala za kandidacijski status u EU, nema odustajanja od toga puta, a svi financijski čimbenici, moraju se dobro pripremiti za tu tranziciju.

Prema riječima dr. Senada Softića, guvernera Centralne banke BiH, ta ustanova, kao stup financijskog sustava, bit će lider reformi u financijskom sektoru na putu ka EU. Centralna banka BiH aktivno sudjeluje u pripremama, mjerama i aktivnostima koje BiH poduzima kako bi se ispunili svi kriteriji za članstvo u EU, priprema dijelove potrebnih dokumenata, surađuje s institucijama i tijelima vlasti uključenima u ovaj proces.

Cilj je – priprema zemlje za ispunjavanje ekonomskih kriterija za ulazak u EU, bolja komunikacija i usklađivanje ekonomskih politika i mjera koje treba realizirati tijekom ovoga procesa.

Iskustva iz Republike Hrvatske pokazuju kako je upravo Hrvatska narodna banka bila nositelj ili sunositelj pregovaračkih aktivnosti na području slobode kretanja kapitala, financijskih usluga…

Inače, u sklopu konferencije raspravljalo se o ulozi monetarne institucije u procesu pristupanja EU, euru kao domaćoj valuti, ulozi akademske zajednice u implementaciji EU standarda sigurnosti, iskustvima primjene EU standarda u upravljanju rizicima u financijskoj instituciji…
poslovni-global.ba

Odgovori