Med i mlijeko u 2016.? Milijun KM za turizam u FBiH, posao za 10.000 nezaposlenih

BiH Turizam

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju 1.000.000 KM vrijednog Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za razvoj turizma u FBiH, te dala suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu kojim je, uz ostalo, planirano da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 10.000 nezaposlenih osoba.

Kako je priopćeno na službenim stranicama Vlade FBiH, ovo se ne odnosi na još 10.000 osoba koje će u 2016. godini biti zaposlene zahvaljujući poticajnim mjerama Vlade FBiH.

Podržana je inicijativa da za poddionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – Tunel Pečuj (Zenica sjever) i Tunel Pečuj – Klopče, u okviru autoceste na Koridoru Vc, budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 80 milijuna eura.

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH u 2014. godini, u kojoj se navodi da su sve četiri ovakve zone izvezle od 58,15 do 99,96 posto u njima proizvedene robe.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori