Mini solarne elektrane: Omogućiti otvaranje po kratkom postupku

BiH vijesti

Sedam usvojenih zaključaka na zadnjoj, tematskoj sjednici Doma naroda Federacije BiH, koja je bila posvećena elektroenergetskom sektoru, trebalo bi poslužiti kao osnova za korjenite promjene na tom području, piše Večernji list BiH.

Obnovljivi izvori

Kako je rekao jedan od autora spomenutih zaključaka, predsjednik Kluba hrvatskih zastupnika u Domu naroda FBiH Tomislav Martinović, osim nalaza stanja i problema u EP HZ HB i EP BiH, naglasak priče je na iskorištavanju obnovljivih izvora energije koji su, uglavnom, do sada bili neiskorišteni.

– Jedno su investicije što će elektroprivrede raditi kao državni subjekti, a drugo su investicije koje će raditi privatnici. Oni od ranga malih obrtnika, do onih velikih 5 i više MW. Treba učiniti sve da brisanjem barijera, ukidanjem niza bespotrebnih potvrda, dođemo u poziciju jedne Norveške koja je napravila iskorak i može nam poslužiti kao primjer. Elektrane koje prelaze jedan MW trebaju dozvole viših instanci, a sve što je ispod može se riješiti u roku od 10 dana. Takav sustav želimo u Federaciji i zakone ćemo mijenjati u tome smjeru – rekao je Martinović.

Kaže kako je konačni cilj ove ideje imati barem 1000 malih obrta koji će proizvoditi određenu količini električne energije iz obnovljivih izvora. Mi kao podneblje imamo jake potencijale u sva tri izvora: sunce, voda, vjetar. Zašto dizati frku ako će netko praviti malu hidroelektranu gdje će uzeti 200 litara vode i provući je kroz turbinu. Bolje je imati više takvih postrojenja nego jedno veliko koje potapa zemljište.

Zakonski okvir

Energija je strateški proizvod. Ona za sobom povlači uplatu PDV-a, porez na dobit. Najbitnije za nas je da ova priča sa sobom nosi zapošljavanje i samozapošljavanje. Kada provedemo sve ono prema čemu sada idemo, od uvoznika električne energije, Federaciji će struja postati glavni izvozni proizvod. Svi na tome moramo raditi, poručio je Martinović.

Dodao je kako će tijekom 2016. godine biti izmijenjen zakonodavni okvir koji se odnosi na elektroenergetski sektor, a onda će se krenuti u daljnju realizaciju postavljenih ciljeva. – Naime, ciljevi su zaposliti na ovaj način što više ljudi, postati izvoznik električne energije, raditi na tome da dobijemo što više struje iz obnovljivih izvora energije. Sve to možemo, samo trebamo promijeniti zakone, pojednostaviti procedure i uzeti pozitivna iskustva drugih zemalja. I to ćemo i učiniti, zaključio je Martinović u razgovoru za Večernji list BiH.

poslovni-global.ba 

Odgovori