MINISTAR FINANCIJA BIH S donošenjem proračuna se neće kasniti

BiH vijesti

Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izrazio je danas uvjerenje da će proračun institucija BiH za sljedeću godinu biti usvojen do kraja godine te da neće biti kašnjenja.

Tijekom današnjeg susreta u Sarajevu s izaslanstvom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođenu šefom Misije Nadeemom Ilahijem, naglasio je da će na taj način biti osigurano funkcioniranje institucija BiH, posebno onih koje imaju značajnu ulogu u procesu europskih integracija.

Istaknuo je da su završene konzultacije s proračunskim korisnicima, te da očekuje da će Ministarstvo financija i trezora BiH sukladno zakonskim rokovima uputiti proračun početkom idućeg mjeseca u proceduru usvajanja.

Izaslanstvo MMF-a boravi u BiH tijekom prvog pregleda novog aranžmana koji je BiH zaključila s ovom financijskom institucijom, a ministar Bevanda informirao je izaslanstvo MMF-a o aktivnostima koje su poduzete da bi se ispunile obveze predviđene Pismom namjere u okviru prvog pregleda.

Bevanda je dodao da se ograničava zapošljavanje u institucijama BiH, te da je Vijeće ministara usvojilo odluke o visini osnovice na plaću i regres za iduću godine koje ostaju na istoj razini, što je planirano i Politikom plaća za četverogodišnje razdoblje.

Kazao je i da će se nastaviti sa uštedama koje su već postignute primjenom pravilnika o korištenju službenih vozila, telefona i reprezentacije, ali i smanjenja troškova zakupa prostora jer su već kupljene i useljene zgrade za veći broj bh. institucija.

Misija MMF-a upoznata je i o aktivnostima poduzetim u procesu upravljanja javnim dugom jer je prvi put u BiH usvojena strategija koja se odnosi na ovu oblast i to u suradnji s entitetima.

Kako je rečeno set zakona koji se odnosi na trošarine je u parlamentarnoj proceduri, te je Bevanda podsjetio da se ovim izmjenama predviđa namjensko izdvajanje prihoda od trošarina za izgradnju autocesta i cesta u BiH, priopćeno je iz Ministarstva financija i trezora BiH.

Sugovornici su se složili da u fokusu svih aktivnosti treba biti otvaranje prostora za investicije i ekonomski rast, a tome će doprinijeti reformski zakoni i druge mjere koje su predviđene i Reformskom agendom i Pismom namjere, ali i suradnjom s drugim međunarodnim financijskim institucijama.

S obzirom na to da se novi program s MMF-om razlikuje od dosadašnjih stand by aranžmana, reforme će biti sveobuhvatne čemu će biti prilagođeni i rokovi njihovog provođenja, te će Misija MMF-a ponovo boraviti u BiH u studenom da bi pripremili izvješće za Odbor ove međunarodne financijske institucije.

poslovni-global.ba

Odgovori