MOST “POČITELJ” Uklonjene sve prepreke za početak gradnje, 32 nekretnine označene kao javno dobro

BiH vijesti

Vlada FBiH je Javnom poduzeću Autoceste FBiH dala suglasnost za korištenje 32 nekretnine, označene kao javno dobro, na dionici autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koridoru Vc uz samo rijeku Neretvu. Tako je uklonjena i posljednja prepreka za početak izgradnje mosta „Počitelj”.

Vlada je Autocestama ove nekretnine dala bez naknade, s tim da zemljišne čestica i dalje ostaju kao javno dobro.

Most “Počitelj” koji se nalazi na ovoj dionici bit će dug 975 i visok 85 metara, i jedan je od najzahtjevnijih mostova na cijeloj trasi Koridora 5C. Most će iznad tla biti visok 100 metara, sa monolitnim stupovima te rasponom konstrukcje među stupovima od 147 metara.

Most se nalazi sjeverno od mjesta Počitelj na poddionici autoceste Koridora 5C Počitelj – Međugorje i spaja dvije obale rijeke Neretve, prelazi preko magistralnog puta M17, željezničke pruge i lokalne ceste.

poslovni-global.ba

Odgovori