Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Crveni Grm odsad magistralna cesta

BiH vijesti

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je sjednici u Mostaru usvojila Odluku o davanju suglasnost na primopredaju regionalne ceste Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Crveni Grm, čime je okončan postupak provedbe dosadašnjih odluka Vlade FBiH i Vlade HNŽ-a o razvrstavanju ove ceste u magistralne ceste.

Vlada je usvojila Izvješće Središnjeg popisnog povjerenstva za popis osnovnih sredstava, obveza i potraživanja Proračuna HNŽ sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. Iz Izvješća je vidljivo kako su poduzete mjere štednje s ciljem stabiliziranja Proračuna dale vidljive učinke i značajno doprinijele njegovoj likvidnosti.

Također, Vlada je usvojila izvješća o radu Vlade i ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2015. godinu u kojima je dat pregled provedenih aktivnosti, s posebnim osvrtom na rad nove Vlade od imenovanja krajem rujna 2015. godine. Istaknuto je kako je  ukupno održano 37 sjednica Vlade, te Skupštini upućen značajan broj nacrta i prijedloga zakona i drugih akata. U mandatu nove Vlade naglašeno je donošenje Akcijskog plana HNŽ za realiziranje Reformske agende BiH za razdoblje 2015. – 2018. godina, koji sadrži 48 aktivnosti među kojima se ističe Strategija razvitka, Prostorni plan, Strategija borbe protiv korupcije, te reforme zdravstvenog sustava i sustava obrazovanja.

Sukladno već provedenim aktivnostima, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se zadužuje Zavod za prostorno uređenje da u roku od trideset dana izradi Idejno rješenje prilagodbe/adaptiranja „Hotela Ero“ za potrebe smještaja svih organa i tijela vlasti HNŽ.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva gospodarstva o potencijalnim istražnim prostorima na području HNŽ, s ciljem omogućavanja uvida u lokalitete koji su pogodni, s aspekta istraživanja i eksploatiranja mineralnih sirovina, kako bi sve institucije, u sklopu svojih mjerodavnosti, doprinijele što bržoj i učinkovitijoj provedbi cjelokupnog postupka nužnog za eksploatiranje mineralnih sirovina.

U svezi s djelovanjem Uprave za prognanike i izbjeglice, Vlada je usvojila odluke o plaćanju troškova održavanja kolektivnih centara, o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i visine naknade za podmirenje troškova raseljenih osoba i povratnika za 2016. godinu, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

poslovni-global.ba / (Foto: Vlada HNŽ)

Odgovori