Mostar: Zračnoj luci 2 mil. KM za bolju infrastrukturu i usluge avio-prometa

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila i Parlamentu FBiH na razmatranje uputila Izvješće o radu Federalne vlade za 2015. godinu.

Prema tome izvješću, ukupan postotak izvršenja planiranih aktivnosti na razini Vlade FBiH u 2015. godini, odnosno prosjek po ministarstvima, iznosi 87 posto.

Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 1.700.000 KM namijenjenih za projekte u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta i za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije.

U svojenom Programu utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 4.397.000 KM. Najveći iznos od 1.900.000 KM namijenjen je ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH.

Federalna vlada donijela je četiri odluke o utrošku sredstava transfera namijenjenih avio-prometu FBiH kojim je zračnim lukama u Tuzli i Mostaru izdvojeno po 2.000.000 KM za unaprjeđenje infrastrukture i usluga avio-prometa.

Nakon konzultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH obavljenih 2.3.2016. godine, Vlada FBiH je produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će primjenjivana od 15. ožujka ove godine.

Vlada je, također, dala suglasnost na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odlukom je odobreno pokretanje postupka financijske konsolidacije gospodarskog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez sa stopostotnim sudjelovanjem državnog kapitala. Taj postupak započinje danom stupanja na snagu ove odluke i ne može trajati duže od 10. srpnja 2017. godine. Postupak financijske konsolidacije obuhvaća izmirenje dugovanja „Vitezita“ nastalih do 30. Rujna 2013. godine u ukupnom iznosu od 13.491.704,16 KM.

Dugovi će biti izmireni na osnovi Sporazuma o financijskoj konsolidaciji koji će ovo gospodarsko društvo sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanske županije, Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje SBŽ-a, davateljima usluga, dobavljačima i zaposlenicima, priopćeno je iz Vlade FbiH.

poslovni-global.ba (Foto: Zoran Ćubela)

Odgovori