Potpisan Opći kolektivni ugovor za FBiH

BiH vijesti

Nakon pregovora koji su vođeni od rujna 2015. godine Udruženje poslodavaca FBiH sa Savezom samostalnih sindikata BIH konačno je usuglasilo tekst Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije.

Usuglašeni tekst Općeg kolektivnog Ugovora možete preuzeti u PDF formatu na linku

http://www.upfbih.ba/attachments/article/475/oku.pdf

poslovni-global.ba

Odgovori