Naselja u Federaciji BiH dobivaju nova imena

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, u iznosu od 2.598.862.123 KM. U odnosu na Nacrt, Prijedlog proračuna povećan je za 65 milijuna KM, koje Vlada namjerava osigurati prodajom gospodarskih društava u kojima Federacija BiH ima manjinski udio u strukturi vlasništva, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Neizmirene obveze

S obzirom na to da je za 2016. godinu planirano donošenje Zakona o preuzimanju financiranja neizmirenih obveza za MIO za razdoblje od 1992. do 2014. godine, za ove potrebe je na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike planiran iznos od 50.000.000 KM.

Prijedlogom proračuna planirano je i 1.000.000 KM na razdjelu Federalne uprave policije u svrhu jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije. Predviđen je i poseban transfer u visini od 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona. Izražena je spremnost Vlade da, u skladu sa stupnjem provedbe ovih zakona, Rebalansom proračuna osigura i dodatna sredstva za provedbu seta ovih zakona.

Među tekućim transferima drugim razinama vlasti i fondovima je i 50 milijuna KM namijenjeno financiranju prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je povećanje za 30 milijuna KM u odnosu na 2015. godinu.

Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2016. godinu.

Vlada Federacije BiH dala je suglasnost na Ažurirani akcijski plan Federacije BiH za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje od 2015. do 2018. godine.

Akcijski plan proširen je za devet novih aktivnosti: izmjene i dopune Zakona o gospodarskim društvima, Zakon o stečaju, Zakon o šumama, Zakon o turizmu, uspostavljanje “one-stop shopova”, reforma najniže plaće i smanjenje tzv. poreznog klina, smanjenje vremena potrebnog za registraciju biznisa, analiza podataka iz registra poduzeća i uspostava učinkovitoga sustava za smanjenje neriješenih predmeta po osnovi tužbi za neplaćene komunalne usluge. Inače, do sada je Federacija BiH ispunila 13 ciljeva postavljenih Akcijskim planom, a očekuje se da do kraja 2015. godine budu ostvarena još četiri. S danas dodanim aktivnostima, Akcijskim planom obuhvaćeno ih je ukupno 61.

Federalna vlada donijela je i dvije odluke o uvezivanju staža radnicima poduzeća s većinskim državnim kapitalom i njihovim ovisnim društvima, kojima je omogućen odlazak u mirovinu za 37 zaposlenika koji su ostvarili to pravo.

Utvrđeni su i nacrti zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, te o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,

Biljna proizvodnja

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenih Proračunom FBiH za 2015. godinu.

Program je izmijenjen na način da je iznos od 12.300.000 KM za biljnu proizvodnju umanjen na 10.700.000 KM, dok je predviđenih 3.400.000 za ostale potpore umanjeno na 1.840.000 KM. Tako su za ukupno 3.160.000 KM povećana sredstva za animalnu proizvodnju.

Usvojeno je i više kadrovskih odluka i rješenja, priopćeno je iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori