NIŠTA OD KUPNJE Mostarska ‘Staklena banka’ na čekanju do daljnjega

BiH vijesti

Iako je Vlada Federacije BiH donijela odluku o kupnji zgrade “Staklene banke” u Mostaru, te je ugovor s Gospodarskom bankom trebao biti potpisan do kraja prošlog mjeseca, došlo je do prolongiranja rokova, i to do daljnjeg. Razlog odgađanja kupnje objekta, čija je gradnja započela još osamdesetih godina, a nikada nije završen, nisu financijska sredstva, nego nepotpuna dokumentacija, odnosno neriješeni imovinsko-pravni odnosi, piše Večernji list BiH.

Naime, Vlada FBiH je za ovaj objekt, koji je u ratu devastiran, spremna platiti 5,409.051,80 konvertibilnih maraka jer bi se na taj način riješio problem smještaja federalnih institucija u Mostaru, međutim, federalni pravobranitelj je upozorio na nedostatak određene dokumentacije koja stvara problem prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Federalno pravobraniteljstvo je nadležne službe Vlade FBiH upozorilo na činjenicu da zgrada “Staklene banke” nije upisana u ZK dokumentaciju ZK ureda u Mostaru i ne može biti do konačne izgradnje objekta, odnosno do donošenja potrebnih akata nadležnih tijela na osnovi kojih se vrši upis nekretnina u ZK. Pravobraniteljstvo upozorava i da je za upis vlasništva nad predmetnom zgradom potrebno osigurati sve potrebne akte u skladu s relevantnim propisima, te Zakonom o zemljišnim knjigama zbog toga što se iz raspoložive dokumentacije, koja je dostavljena uz nacrt kupoprodajnog ugovora, može utvrditi da je gradnja poslovnog objekta površine 8829 m2 započeta osamdesetih godina, da je u ratu devastiran, da je do 4. listopada 2011. godine bio neobnovljen i stavljen izvan upotrebe, da je izgrađen na više parcela, a ne samo na k.č. 1324/6 površine 2075 četvornih metara koja je predmet kupnje.

“Poslovna zgrada navedene površine nije upisana ni u ZK ulošku broj: 9108 ni u PL broj: 4622, a prema oglasu Gospodarske banke d.d. Mostar u likvidaciji,predmet prodaje je poslovna zgrada površine 8829 m2, ne 8929 m2”, navedeno je, među ostalim, iz Federalnog pravobraniteljstva, te je predloženo da se rok potpisivanja ugovora prolongira dok se ne donesu potrebni akti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu. Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH na osnovi izvješća pravobranitelja predložila je da se pričeka odluka po zahtjevu za pretvorbu prava korištenja građevinskog zemljišta u pravo vlasništva koji je Gospodarska banka u likvidaciji podnijela ZK uredu Općinskog suda u Mostaru u kolovozu ove godine.

poslovni-global.ba / vecernji.ba

Odgovori