Ništa od prolongiranja oporezivanja toplog obroka i regresa

BiH vijesti

Izaslanstvo Vlade FBiH na sjednici Ekonomsko-socijanog vijeća za teritoriju FBiH nije pristala na prijedlog izaslanstva Udruženja poslodavaca (UP) FBiH i Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH o prolongiranju oporezivanja toplog obroka za iznos veći od 8,5 KM dnevno i regresa većeg od 50 posto prosječne plaće u FBiH do 1. siječnja 2017.

Izaslanstva UPFBiH i SSSBiH su tražile prolongiranje kako bi u međuvremenu bile usvojene izmijene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, što bi po njihovom mišljenju neutraliziralo posljedice najavljenog oporezivanja toplog obroka i regresa.

Ministrica financija FBiH Jelka Milićević rekla je da je pravilnik o oporezivanju toplog obroka i regresa vezan za izmijenjenu odredbu o visini toplog obroka u Općem kolektivnom ugovoru, koji bi onda morali staviti van snage dok ne budu usvojene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Topli obrok je oporezovan u zemljama u bližem i daljem okruženju i morat će biti oporezivan i u BiH.

“Prolongiranje primjene pravilnika za još tri mjeseca ne znači ništa nijednoj strani, a predstavljalo bi kapitulaciju Vlade jer više nijedan zakon ne bi mogli uputiti u parlament, jer bi uvijek neko bio protiv. Ja u ovom trenutku uime Vlade moram reći da nisam spremna predložiti prolongiranje, a ako je netko drugi spreman mora preuzeti odgovornost”, istaknula je Milićević.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović rekao je da, ako je Opći kolektivni ugovor razlog za oporezivanje, spreman je trenutno poništiti taj ugovor, jer po njihovoj procjeni on vrijedi za samo pet posto radnika u FBiH.

Naveo je da su, kad su prije oko tri mjeseca dogovorili prolongiranje oporezivanje toplog obroka i regresa do 3. listopada, očekivali da će za to vijeme biti usvojene izmijene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović izjavio je da bi oporezivanje toplog obroka radnika koji po tom osnovu u privatnim tvrtkama primaju 16 KM dnevno značilo da će oni donositi kući 150 KM manje, zbog čega ne mogu podržati tu odluku. Potcrtao je da Opći kolektivni ugovor nema veze s oporezivanjem toplog obroka.

Premijer FBiH Fadil Novalić kazao je da će Vlada ubrzati izradu izmijena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima i da bi uskoro trebali biti upućeni u parlementarnu proceduru.

ESV je na sjednici dao podršku Prednacrtu zakona o stečaju, te Prijedlogu zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

poslovni-global.ba

Odgovori