NOVA DIREKTIVA EK Novi način mjerenja čistoće, testiranje proširenog popisa kemikalija i spojeva, obvezno mjerenje nazočnosti hormonskih razarača i mikroplastike u vodi…

Svijet vijesti

Čišća i sigurnija pitka voda dostupna svima, to je glavni cilj izmjena EU direktive o pitkoj vodi koje su izglasane u Odboru za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta.

Stupanjem nove direktive na snagu uvest će se novi način mjerenja čistoće vode, proširiti popis kemikalija i spojeva na čiju nazočnost će se testirati i obvezati države članice EU da promoviraju univerzalan pristup pitkoj vodi za sve građane. Znatno se postrožuju maksimalno dozvoljene vrijednosti za cijeli niz onečišćivača i toksina poput olova, bakterija i raznih industrijskih kiselina i spojeva.

Nadalje, pružatelji vodovodnih usluga će morati značajno povećati uzorkovanje i broj točaka u vodovodnom sustavu na kojima ispituju kvalitetu vode.

Nova direktiva uvodi obavezno mjerenje prisutnosti hormonskih razarača poput bisfenola, beta-estradiola i nonifenola, tvari koje je znanost posljednjih godina identificirala kao prijetnju ljudskom zdravlju.

Mikroplastika je sve veći problem u kontekstu pitke vode, pojedina istraživanja su pokazala da je mikroplastika nazočna u oko 2/3 uzoraka vode iz vodovoda u europskim zemljama. No cjelovitih podataka za sve države članice nema, a mjerenja se vrše stihijski.

Europarlametarka Biljana Borzan je, zajedno s kolegama iz svoje političke grupe, obvezala Europsku komisiju da izradi metodologiju za mjerenje nazočnosti mikroplastike u vodi.

“Tek posljednjih godina smo spoznali da mikroplastike u velikim količinama ima u vodi, hrani i okolišu. Još uvijek ne znamo koliko je točno ima, niti je dovoljno istražen njen utjecaj na ljudsko zdravlje, no možemo pretpostaviti da nije pretjerano pozitivan. Komisiju su smo obvezali da izradi metodologiju, a države članice da po njoj sustavno mjere prisutnost mikroplastike u vodenima masama iz kojih se crpi pitka voda”, rekla je Borzan.

Osim zdravstvenog aspekta, nova direktiva o pitkoj vodi se bavi i problemom infrastrukture. Naime, čak 23% vode u vodovodnim sustavima se izgubi na putu od izvora do potrošača što je rasipanje vrijednog resursa i novca poreznih obveznika. Direktiva će ići na potvrdu plenarne sjednice Parlamenta u listopadu.

poslovni-global.ba

Odgovori