OSIM DIJABETIČARA NA INZULINU Odsad pravo na besplatne trakice za mjerenje šećera imaju i djeca, učenici, redoviti studenti, trudnice te nezaposleni u HNŽ-u

BiH vijesti

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije povećao je prava osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala koja se propisuju na teret sredstava Zavoda.

S ciljem boljeg razumijevanja potreba osiguranika direktor Zavoda, Rade Bošnjak, i njegovi suradnici ostvarili su dobru suradnju, te održali niz sastanaka s Koalicijom organizacija osoba s invaliditetom koja ima 13 organizacija iz HNŽ-a, Udrugom „Novi pogled“, „INSULA“ i „Pužnica“. Na održanim sastancima razgovaralo se o potrebama osiguranika te mogućnosti poboljšanja i proširenja prava osiguranika na ortopedska i druga pomagala.

Sagledavši potrebe osiguranika i realne financijske mogućnosti Zavoda Financijskim planom za 2018. godini, Zavod je povećao planirana sredstva za nabavu ortopedskih i drugih pomagala s ranijih 1.900.000 na 2.700.000 KM, te Vladi HNŽ-a, putem Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi, uputio prijedlog izmjena i dopuna Liste ortopedskih i drugih pomagala koja se izdaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Vlada HNŽ-a prihvatila je prijedlog Zavoda i donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja. Sastavni dio ove odluke je Lista ortopedskih i drugih pomagala na koju su uvrštena određena pomagala koja ranije nisu bila na toj listi, za pojedina pomagala izmijenjeni su rokovi trajanja pomagala i indikacije temeljem kojih osiguranici mogu ostvariti pravo na ortopedsko i drugo pomagalo, a za pojedina pomagala koja su već na Listi, odlukom Upravnog vijeća ZZO HNŽ-a, povećano je sudjelovanje Zavoda u nabavci istih.

Kako navode iz Zavoda, na Listu pomagala uvrštena je vlasulja za osiguranike oboljele od karcinoma nakon liječenja kemoterapijom, antidekubitalni jastuk za invalidska kolica, inzulinski set i rezervoari za inzulinsku pumpu te baterije za inzulinsku pumpu za osigurane osobe do 26 godina starosti, CPAAP, koncentrator kisika, revizijska proteza zgloba koljena te rezervni dijelovi za korisnike kohlearnog implantata i to punjive baterije za kohlearni implantat, aplikator mikrofona protektora, tablete za električno isušivanje i za noćno isušivanje, traka za glavu, gornji ili magnetni poklopac, baterijski poklopac, sigurnosne uzice,mekani jastučić.

Također, povećano je financijsko sudjelovanja Zavoda u nabavi neuroloških kolica za djecu do 18 godina po mjeri, očne proteze, silikonskog implantata, baterija za slušna pomagala, baterija za kohlearni implantat i sanitetskog materijala za njegu stome.

Novom, proširenom listom ortopedskih pomagala, izmijenjene su određene indikacije i rokovi trajanja pojedinih ortopedskih pomagala. Primjera radi, pravo na ortopedske cipele po gipsanom modelu (obostrano) s povišenjem preko 2 cm djeca do 18 godina starosti umjesto dosadašnjih 12 mjeseci moći će ostvariti svakih 6 mjeseci (rok trajanja ovih cipela smanjen je s 12 na 6 mjeseci), za silikonske protezu žena oboljelih od karcinoma dojke produžen je rok trajanja pomagala sa 12 na 24 mjeseca dok je rok trajanja specijalnog grudnjaka za silikonsku protezu smanjen sa 18 na 6 mjeseci (pravo na jedan specijalni grudnjak za silikonsku protezu žene oboljele od karcinoma dojke imati će svakih 6 mjeseci, umjesto dosadašnjeg jednog grudnjaka za 18 mjeseci imati će pravo na 3 specijalna grudnjaka).

Još jedna novina koja se odnosi na osiguranike oboljele od dijabetesa tiče se trakica za određivanje šećera u krvi. Dosadašnjom Listom pomagala pravo na iste imali su samo osiguranici ovisni o inzulinu, dok sada prava na trakice imaju djeca, učenici i redoviti studenti od 18. do navršene 26. godine života, žene za vrijeme trudnoće te nezaposlene osobe koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje i članovi obitelji nezaposlenih, naglašavaju iz ZZO HNŽ-a.

Odluka o visini sudjelovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja primjenjuje se od petka, 27. srpnja i dostupna je na web stranici Zavoda, a možete je pogledati OVDJE.

poslovni-global.ba

Odgovori