Nove cijene zakupa državnog zemljišta u FBiH

Poljoprivreda vijesti

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih zamjenom, zakupom i koncesijom poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Uvode se nove početne cijene za zakup različitih kategorija državnog poljoprivrednog zemljišta, koje su do sada bile jednake za područje cijele Federacije BiH.

U skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije, a u svezi s ciljevima i prioritetima u novoj sektorskoj strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH, područja s prirodnim ograničenjima prepoznata su kao posebno osjetljiva. Unutar njih izdvajaju se planinska područja, odnosno ona s nadmorskom visinom iznad 600 metara.

Na njima, kako stoji u dokumentu prijedloga izmjena, postoje značajna prirodna ograničenja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom zbog:

– kraćeg vegetacijskog razdoblja (kasniji početak i raniji kraj vegetacije),
– manje sunčanih sati godišnje,
– smanjenje mogućnosti uzgoja u plodoredu,
– ekstremni vremenski uvjeti koji otežavaju boravak i rad u takvim područjima (visok snježni pokrivač, niske temperature i sl.).

Iz navedenih razloga, prinosi poljoprivrednih kultura, a time i prihodi, ovdje su općenito znatno manji nego u drugim područjima. Osim toga, zbog velike prosječne udaljenosti od gradskih središta i prometne izoliranosti, troškovi proizvodnje su veći. Zbog svega navedenog početna cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na takvim površinama, kako navode iz Ministarstva, trebala bi biti niža, što je i predloženo izmjenom ovog Pravilnika.

Primjedbe i prijedlozi na ovaj dokument mogu se dostaviti resornom ministarstvu na obrascu u prilogu najkasnije do 22. studenoga, na e-mail adresu: info@fmpvs.gov.ba ili pisanim putem na adresu: Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.

poslovni-global.ba

Odgovori