Nuklearna elektrana Krško ponovo u pogonu

Svijet vijesti

Kvar u Nuklearnoj elektrani Krško saniran je tako da su zamijenjeni segmenti oba cjevovoda i ugrađeni novi materijali istih specifikacija kao i originalni materijali. Za pripremu i popravak angažiran je izvorni projektant i dobavljač opreme Westinghouse

Generator Nuklearne elektrane Krško sinkroniziran je s elektroenergetskom mrežom u petak u 21.37. Elektrana trenutno radi s 28-postotnom snagom koju će postupno povećavati sukladno pogonskim postupcima, objavila je NE Krško (NEK) na svojim stranicama.

Nakon neovisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost (URSJV) dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad. NEK je poslao URSJV-u izvješće i popratne studije o provedenoj analizi nakon kvara i zaustave elektrane. URSJV je potvrdio da je NEK proveo sve potrebne i očekivane mjere i time ispunio preduvjete za siguran rad.

Konačni zaključak NEK-a i ovlaštenih organizacija je da je zamjena segmenata cjevovoda na obje linije sigurnosnog ubrizgavanja u jezgru bila optimalna i konzervativna mjera. NEK je poslao URSJV-u izvješće i popratne studije o provedenoj analizi nakon kvara i zaustave elektrane. URSJV je potvrdio da je NEK proveo sve potrebne i očekivane mjere i time ispunio preduvjete za siguran rad.

Nakon toga vraćen je 121 gorivni element iz bazena istrošenog goriva u reaktorsku posudu i u skladu s pogonskim postupcima nastavljeno je s pripremama za ponovno pokretanje elektrane. Nakon neovisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije URSJV-a dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad.

U tjednima od zaustavljanja elektrane zaposlenici NEK-a, zajedno sa stručnim i pouzdanim partnerima, uspješno su odradili sve korektivne radove i elektrana ponovno proizvodi niskougljičnu i ekonomski prihvatljivu električnu energiju.

poslovni-global.ba/Foto:NEK

Odgovori