Objavljeno izvješće o financijskoj reviziji Federalnog ministarstva poljoprivrede

Poljoprivreda vijesti

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavilo je izvješće o financijskoj reviziji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2023. godinu. Dato je ukupno 11 preporuka, od čega pet novih i šest koje su već date u lanjskom izvještaju (četiri nerealizirane i dvije djelomično realizirane).

U ovom dokumentu je navedeno da su županijska ministarstva izvršila utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu za sve odobrene zahtjeve za biljnu (5.149) i animalnu proizvodnju (6.021) izuzev dijela kontrola kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, gdje je izvršeno utvrđivanje činjeničnog stanja kod proizvođača koji imaju vlastitu preradu, dok se u tovu junadi i svinja dva puta vrši kontrola u toku proizvodnje (na početku i na kraju proizvodnje).

Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je nadzor nad modelom potpore proizvodnji za 122 klijenta i 24 nadzora po modelu ruralnog razvoja – naknadna kontrola zahtjeva iz 2022. godine.

Nadležne županijske uprave za inspekcijske poslove tijekom 2023. godine provele su nadzor nad 556 klijenata po modelu potpore proizvodnji, a kontrolni timovi Ministarstva izvršili su terensku kontrolu svih (2.812) zahtjeva po modelu ruralnog razvoja, koji su odobreni upravnim nadzorom i terenskom kontrolom 46 zahtjeva po modelu ostalih vrsta financijskih potpora.

Zakonom o financijskim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđeno je da nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih kupaca, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja Ministarstvu, provode županijski poljoprivredni inspektori. Dodatnu kontrolu i nadzor vrši federalna poljoprivredna inspekcija u suradnji sa županijskom inspekcijom.

“S obzirom na to da je Programom utroška sredstava po modelu potpore proizvodnji za 2023. godinu po osnovi biljne i animalne proizvodnje odobreno 28.365 zahtjeva, te da je kontrola zahtjeva po osnovi proizvodnje kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka provodi samo kod proizvođača koji imaju vlastitu preradu, ne možemo potvrditi da je uspostavljen odgovarajući nadzor i kontrola u Zakonom definiranom opsegu, što ima dodatno značenje jer potpore za proizvodnju mlijeka u ukupnoj potpori za stočarsku proizvodnju sudjeluju s 55.739.606 KM ili 62 posto”, naveli su revizori.

Jedna od preporuka je provođenje nadzora i kontrole korisnika sredstava u fazi proizvodnje i fazi dodijeljenih poticajnih sredstava svih mjera.

Izvješće o financijskoj reviziji Federalnog ministarstva poljoprivrede

poslovni-global.ba

Odgovori