Obuka za predstavnike općina i javnih vodovodnih/komunalnih poduzeća FBiH

BiH vijesti

Savez općina i gradova (SOG) Federacije Bosne i Hercegovine organizira dvodnevni trening 16 predstavnika jedinica lokalne samouprave i javnih vodovodnih/komunalnih poduzeća na temu “Učinkovita organizacija i učinkovito upravljanje komunalnim uslugama, planiranje i provedba infrastrukturnih projekata”. Obuka će se održati 12. i 13. travnja u hotelu “Bristol” u Mostaru, a novinari će moći uzeti izjave od organizatora i sudionika 12. travnja, u 10:30 sati.

Savez općina i gradova Federacije BiH, zajedno s Mrežom lokalnih vlasti jugoistočne Europe (NALAS) i asocijacijama gradova i općina iz Srbije, Hrvatske i Makedonije, sudjeluje u provedbi projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Europi” (JLS), koji ima svrhu poboljšati upravljanje, vodstvo i kapacitete općina i javnih vodovodnih i komunalnih poduzeća (JVP/JKP) u jugoistočnoj Europi. Projekt podržava Njemačka agencija za međunarodnu suradnju (GIZ).

U okviru priprema za organizaciju treninga na razini BiH, Savez općina i gradova Federacije BiH je izvršio procjenu statusa provedbe projekata u oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda te analizu potreba općina za jačanje kapaciteta i specifičnim obukama iz oblasti komunalnih djelatnosti za uposlenike u općinama i javnim vodovodnim/komunalnim poduzećima. U skladu s procjenom stanja, stručni tim trenera, uz podršku SOG FBiH, kreirao je koncept specifične dvodnevne obuke u okviru koje će se raditi na podizanju svijesti o ključnim područjima unaprjeđenja u sektoru komunalnih djelatnosti na lokalnoj razini, te postizanju razumijevanja o aspektima planiranja i provedbe infrastrukturnih projekatai procedura međunarodnih financijskih institucija, navodi se u priopćenju.

poslovni-global.ba / Grad Mostar / Foto Zoran Ćubela

Odgovori