Probno emitiranje digitalnog signala

BiH vijesti

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH danas je priopćilo da je ministar Ismir Jusko izdao nalog da se u petak 14. listopada 2016. godine u 12 sati u RTV Domu u Sarajevu i Zgradi RTRS u Banjoj Luci pusti probni digitalni signal u digitalnim područjima Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

Ovim je završena prva faza digitalizacije prijenosne i oprema za emitiranje u BiH, a u sljedećoj fazi se planira pokrivanje digitalnim signalom i preostalih šest digitalnih područja odnosno cijele teritorije BiH.

Programe javnih RTV servisa RTV BiH, RTRS i RTVFBiH u ovim područjima građani mogu pratiti na 30. televizijskom kanalu u Sarajevu, 32. kanalu građani Banja Luke, dok je za građane Mostara u skladu sa Ženevskim sporazumom osiguran 36. televizijski kanal.

Program će se moći pratiti i u okolnim gradovima i mjestima koja imaju optičku vidljivost prema lokacijama emitiranja.

“Tu prije svega mislimo na građane Vogošće, Ilijaša,Visokog, Pala, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Gradiške, Laktaša, Čelinca kao i mjesta u dolini rijeke Neretve prema Čapljini. Naglašavamo da građani Sarajeva, Mostara, Banja Luke i okolnih gradova i mjesta koja imaju optičku vidljivost prema lokacijama emitiranja ne trebaju pomjerati svoje vanjske prijemne antene. Građani koji imaju TV prijemnike novije generacije trebaju znati da ova vrsta TV prijemnika u sebi već imaju ugrađene modele za prijem digitalnog signala”, navode u priopćenju iz Ministarstva prometa.

Građanima koji imaju TV prijemnike starije generacije preporučuju da ne kupuju recivere za prijem digitalnog signala dok se ne riješi način financiranja i nabavke odgovarajućih recivera, odnosno dok se ne utvrde minimalni tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati za kvalitetan i nesmetan rad.

Javni RTV servisi će i dalje nastaviti analogno emitiranje svojih programa, tako da građani do kojih neće dolaziti digitalni signal u ovoj fazi digizalizacije, neće biti uskraćeni za prijam programa javnih RTV servisa (BHT, FTV, RTRS).

poslovni-global.ba

Odgovori