Odobrena realizacija Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela je Odluku o odobravanju plasmana novčanih sredstava koja se nalaze na depozitnom računu kod Razvojne banke FBiH i vode se na računu “Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta”, u cilju realizacije Programa “Kreditni poticaj za razvoj, poduzetništvo i obrt”.

Kreditni poticaji, kao državne potpore male vrijednosti, dodjeljivat će se na rok do sedam godina, s počekom do dvije godine i kamatom od 0,9 posto.

Program kreditiranja provodi se s ciljem financijske pomoći subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a potrebna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatnim ulaganjima omogućit će se pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, postojeći broj subjekata malog gospodarstva te nova zapošljavanja.

Kredit se daje na temelju komisione kreditne linije koja će se koristiti preko Razvojne banke. Mali poduzetnici do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava moći će koristiti za nabavu repromaterijala.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS), pripadnost ciljnoj skupini te dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

Kategorija korisnika sredstava su subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, registrirani sukladno Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH ili Zakonu o gospodarskim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine i imaju najmanje dva zaposlena radnika na neodređeno vrijeme.

Sukladno Uredbi o uvjetima i postupku dodjele potpora male vrijednosti – de minimis pomoći neće se podržati projekti sektora ribarstva i akvakulture, sektora poljoprivrede, za djelatnosti izravno usmjerene na izvoz, za uvjetovanje korištenja domaćih proizvoda umjesto uvoznih te za nabavu vozila za cestovni prijevoz robe, poslovni subjekti koji obavljaju cestovni prijevoz robe uz najam ili naknadu.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava raspisuje Ministarstvo, a bit će objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva te u najmanje dva dnevna lista dostupna na području FBiH.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava podnose se Ministarstvu. Zahtjev će obrađivati ​​povjerenstvo koje imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Imenovano povjerenstvo izradit će smjernice za prijavitelje projektnih prijedloga, te na temelju kriterija za odabir programa iz ove odluke, javnog natječaja i Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva, utvrditi rang listu potencijalnih korisnika kreditna sredstva. S utvrđene rang liste potencijalnih korisnika kreditnih sredstava, Ministarstvo će dostaviti Razvojnoj banci podnesene zahtjeve za dodjelu kreditnih sredstava na daljnju obradu, sukladno procedurama Razvojne banke.

Konačne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, a rezultati natječaja objavljuju se u Službenim novinama FBiH i na web stranici Ministarstva.

Razvojna banka će s korisnicima kredita sklopiti ugovore o dodjeli kreditnih sredstava, kao i osiguranje kredita. Ministarstvo će nadzirati i provjeravati namjensko korištenje kreditnih sredstava od strane korisnika kreditnih sredstava, u suradnji s Razvojnom bankom.

poslovni-global.ba

Odgovori