“One-stop shop”: Sve na jednom mjestu za pokretanje biznisa u FBiH

BiH vijesti

Premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću danas je u Sarajevu, zamjenik šefa Delegacije Europske unije u BiH, Renzo Daviddi predao Izvješće Europske komisije o BiH u 2015. godini, priopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

– Europska unija posvećuje Bosni i Hercegovini punu pozornost – kazao je Daviddi, izražavajući zadovoljstvo dosad poduzetim reformskim mjerama u Federaciji BiH.

Zakoni o šumama i turizmu

Premijer Novalić upoznao je Daviddija da će Vlada FBiH, već na sjednici na kojoj bude utvrđivala Prijedlog proračuna FBiH za 2016. godinu, usvojiti i ažurirani Akcijski plan za provedbu Reformske agende.

Ukazao je i na potrebu da već do kraja 2015. godine bude donesen novi Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju, kojim bi bilo regulirano pitanje uvezivanja radnog staža, a predstoje i aktivnosti na donošenju još dva značajna zakona: o šumama i o turizmu.

Potrebu zakonskog uređenja turističke djelatnosti federalni premijer je ilustrirao i time što su, primjerice u Sarajevu, uveliko povećani broj turista i potražnja za smještajem, dok je službeno registrirano samo 8.500 turističkih ležajeva.

– Jedan od zadataka koje smo planirali za 2016. godinu je i donošenje Zakona o trgovinskim sudovima, što je i na tragu Reformske agende i Akcijskog plana. Želimo imati sudove specijalizirane za korporativno pravo, gdje predmeti neće godinama čekati na rješavanje, kao što je sada slučaj – kazao je Novalić.

Donošenje kvalitetnog zakona iz ove oblasti, ocijenili su sugovornici, složen je i dugotrajan posao. Osim toga, treba osposobiti potpuno novu generaciju mladih pravnika koji će ići na specijalizaciju u zemlje s dugom tradicijom korporativnog prava.

U svakoj općini FBiH

U planovima federalne Vlade je i stvaranje daljnjih pretpostavki za brže pokretanje biznisa. S tim ciljem će, u svakoj općini u Federaciji BiH, biti otvoren takozvani “one-stop shop”, odnosno služba koja će ulagačima na jednom mjestu i u zadanom kratkom roku osigurati sve dozvole za registraciju biznisa.

Novalić i Daviddi ukazali su na današnjem susretu i na važnost postizanja novog sporazuma BiH i Međunarodnog monetarnog fonda, jer je to preduvjet i za aranžmane sa Svjetskom bankom i europskim financijskim institucijama, objavila je Vlada FBiH.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori