Opasni skateboardi povučeni s tržišta BiH!

BiH vijesti

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine i tržišne inspekcije entiteta i Brčko Distrikta BiH provele su zajednički projekt nadzora skateboarda u razdoblju svibanj – prosinac 2015. godine.

Osnovni cilj projekta je bio utvrditi jesu li su skateboardi, koje se nalaze na tržištu Bosne i Hercegovine, sigurni za korisnike. Skateboardi se smatraju sigurnim ako ispunjavaju zahtjeve propisane u Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (“Službeni glasnik BiH“, broj 102/09) i normi BAS EN 13613:2012.

Kako bi se utvrdilo ispunjavaju li skateboardi propisane sigurnosne zahtjeve, izvršene su administrativna provjera označavanja i informacija koje propisuje proizvođač, vizualna provjera određenih sigurnosnih svojstava, te laboratorijska ispitivanja pet (5) uzoraka skateboarda.

Kako je priopćeno iz Agencije, laboratorijskim ispitivanjem je utvrđeno da niti jedan od pet (5) ispitanih modela skateboarda nije ispunjavao sve sigurnosne zahtjeve propisane u normi BAS EN 13613:2012.

Svi ispitani modeli skateboarda, u količini od 768 komada, povučeni su s tržišta Bosne i Hercegovine, jer su predstavljali ozbiljan rizik za korisnike.

Nesukladnosti utvrđene tijekom provedbe ovog projekta uglavnom su se odnosile na sljedeće:

– izbočine od glave vijaka nalaze se iznad gornje površine daske

– gornja površina daske nije protuklizna

– na skateboardu se nalaze oštri rubovi

–  na skateboardu se nalaze oštri rubovi

– daska skateboarda je slomljena tijekom ispitivanja

– osovina kotača je slomljena tijekom ispitivanja

– uz skateboard nisu priložene ili su nepotpune informacije o konstrukciji, održavanju I servisiranju te uporabi skateboarda

– skateboard nije označen sukladno propisanim zahtjevima iz norme.

Na temelju provedenih aktivnosti nadzora, može se zaključiti da je stanje na tržištu BiH, u pogledu sigurnosti skateboarda, nezadovoljavajuće. Iz ovih razloga, project nadzora skateboarda ponovit će se i u 2016. godini, priopćeno je iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne I Hercegovine.

poslovni-global.ba

Odgovori