Općinama Čitluk i Čapljina 50.000 KM za saniranje ceste Tapačko polje- R-425 i lokalne ceste Čučkovina

BiH vijesti

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, razmatrala „Analizu stanja u zdravstvu s prijedlogom mjera“. U iscrpnoj Analizi je, između ostalog, istaknuto kako je žurno potrebno zaustaviti rast dugovanja i osigurati dodatna sredstva za zdravstvo, odnosno povećati prihodovnu stranu zdravstvenih ustanova uz smanjenje rashodovne strane sustavom kontrolinga. Naglašena je, također, potreba izrade strateškog plana razvoja ljudskih resursa u zdravstvu za HNŽ u svrhu omogućavanja bolje projekcije i procjene dostatnosti broja zdravstvenih radnika.

Nakon provedenog javnog poziva, Vlada je usvojila Odluku o odabiru projekata s pozicije potpore udrugama osoba s invaliditetom, kojom je poduprla rad dvadeset udruga s područja HNŽ u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

Osim toga, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu zdravstva za provedbu postupka usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriju Federacije BiH sa Zakonom o radu.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza HNŽ-a, Vlada je usvojila odluku kojom se odobrava prijenos novčanih sredstava od ukupno 50.000 KM općinama Čitluk i Čapljina za saniranje ceste Tapačko polje- R-425 i lokalne ceste Čučkovina, priopćeno je, između ostalog, iz Vlade HNŽ-a.

poslovni-global.ba (Foto: Zoran Ćubela)

Odgovori