Ostalo je manje od mjesec dana do digitalnog potpisa, tvrtke moraju požuriti ili neće moći predati PDV prijave

BiH vijesti

Porezna prijava za siječanj 2024., koja se predaje do 10. veljače 2024., mora biti ovjerena isključivo digitalnim kvalificiranim potpisom.

Kao važan korak u procesu digitalizacije, čiji je cilj olakšati poslovanje i ubrzati procedure koje tvrtke moraju zadovoljiti, Uprava za neizravno oporezivanje omogućila je svojim korisnicima na jednom mjestu podnijeti svu dokumentaciju koja će im biti potrebna za dobivanje kvalificiranih elektroničkih potvrda.

Navedena potvrda zapravo je ključ elektroničkog poslovanja s UNO, a riječ je o dokumentu koji ima pravnu snagu papirnatog dokumenta u skladu sa Zakonom o elektroničkom dokumentu. Međutim, podaci s terena upućuju na to da je do danas nedovoljan broj poreznih obveznika odlučio pribaviti digitalni kvalificirani potpis, koji će biti obveza već za PDV prijavu za siječanj.

Ratko Kovačević, načelnik Odjela za komunikacije i međunarodnu suradnju u Upravi za neizravno oporezivanje, za Večernji list je potvrdio kako je samo mjesec dana ostao svim obveznicima PDV-a u BiH da pribave digitalni kvalificirani potpis kojim će ovjeravati i predavati svoje PDV prijave za siječanj 2024. godine.

Porezna prijava za siječanj 2024., koja se predaje do 10. veljače 2024., mora biti ovjerena isključivo digitalnim kvalificiranim potpisom. Prema posljednjim podacima Uprave za neizravno oporezivanje od prije 10-ak dana, nešto više od 20 posto obveznika neizravnih poreza bilo je pokrenulo nužnu proceduru koja se mora poštovati da bi se PDV prijave mogle potpisivati na novi način.

– To je u ovom trenutku iznimno mali broj s obzirom na činjenicu da se sve mora obaviti do kraja siječnja 2024. godine i bojimo se da će neki obveznici zakasniti ispuniti svoju obvezu te neće moći predati siječanjsku PDV prijavu – upozorio je Kovačević.

U međuvremenu je, za očekivati je, ovaj broj porastao. Kovačević je objasnio i proceduru, a prema kojoj svaki obveznik u BiH, u cilju ispunjenja ove obveze, mora navrijeme, prije svega, otisnuti ugovor o korištenju elektroničkih usluga Uprave za neizravno oporezivanje i popuniti polja s podacima koji se traže. Tako popunjen ugovor ovjeri se pečatom i potpisuje ga ovlaštena osoba svakog poreznog obveznika.

Ugovor, kao i svi ostali obrasci, nalazi se na mrežnoj stranici UNO-a. Uz ugovor, svaki obveznik mora UNO-u dostaviti i popunjen obrazac kojim se imenuje zastupnik, odnosno osoba (zastupnik može biti jedna ili više osoba), koju će direktor svake kompanije ovlastiti da podnosi i potpisuje PDV prijave uz korištenje digitalnog kvalificiranog potpisa. Treba svakako objasniti i da se digitalni kvalificirani potpis vezuje isključivo uz fizičku osobu.

– To konkretno znači da nakon potpisivanja ugovora o korištenju elektroničkih usluga UNO-a svaki obveznik mora pribaviti digitalni kvalificirani potpis u slučaju ako će određena osoba zaposlena kod tog poreznog obveznika potpisivati PDV prijave tako da budu ovjerene novim digitalnim kvalificiranim potpisom – dodao je Kovačević, naglasivši kako u tom slučaju obveznik podnosi zahtjev kod UNO-a za izdavanje digitalnog kvalificiranog potpisa, a na linkovima na mrežnoj stranici nalaze se potrebni obrasci. Istodobno, u slučaju da obveznik koristi usluge knjigovodstvenog servisa, tada ima obvezu podnositi UNO-u samo potpisan ugovor o korištenju elektroničkih usluga UNO-a i prijavu zastupnika (knjigovođe), koji će podnositi i potpisivati PDV prijave novim načinom. Pretpostavlja se da je knjigovođa, kao fizička osoba, već pribavio digitalni kvalificirani potpis.

poslovni-global.ba

Odgovori