Otvorena II. znanstveno stručna konferencija SFERA 2016

BiH vijesti

Sfera d.o.o i Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” organizirali su II. Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju Sfera 2016. koja se održava u Intera Tehnološkom parku u Mostaru.

Ovaj dvodnevni stručni skup baviti će se temama vezanim za oblikovanje i toplinsku izolaciju fasadnih zidova s osvrtom na tradicionalni i suvremeni pristup.

Kako su istaknuli organizatori na otvaranju ovogodišnjeg znanstvenog skupa, ovogodišnja se tema nametnula sama po sebi zahvaljujući suradnji s mnogobrojnim partnerima i ljudima iz struke.

Odgovori