Manji stočni fond u EU: Hrvatska bilježi nagli pad svinjske populacije od 10 posto

Poljoprivreda vijesti

Godine 2023. populacija stoke u EU-u bila je niža nego godinu ranije. U usporedbi s 2022. populacija svinja i goveda smanjena je za 1 posto, dok je broj ovaca smanjen za 3 posto, a koza za 5 posto. Godine 2023. EU je imala 133 milijuna svinja, 74 milijuna goveda, 58 milijuna ovaca i 11 milijuna koza.

Ove informacije proizlaze iz privremenih podataka o populaciji stoke u EU-u koje je danas objavio Eurostat.

Tijekom prošlog desetljeća, populacije svih vrsta stoke su se smanjile. Najmanje je smanjena populacija goveda u EU, za 5 posto u odnosu na 2013., a slijede svinje (smanjenje od 6 posto). Broj ovaca smanjen je za 9 posto, dok je broj koza doživio nagli pad od 15 posto.

Dok su promjene na razini EU-a u populaciji svinja i goveda 2023. u usporedbi s 2022. bile relativno skromne, među zemljama EU-a došlo je do različitih kretanja.

Hrvatska i Irska zabilježile su oštro smanjenje populacije svinja (-10 posto u usporedbi s 2022.), dok su Bugarska i Malta zabilježile još oštriji porast (obje +21 posto).

Latvija je zabilježila najveći pad svoje populacije goveda 2023. (pad od 6 posto u odnosu na 2022.), a slijede Litva, Estonija, Portugal, Finska i Mađarska (sve su pale oko 3 posto). Cipar je jedina zemlja sa skromnim porastom (+1 posto), dok je populacija goveda na Malti, u Poljskoj i Irskoj ostala gotovo nepromijenjena u odnosu na razinu iz 2022.

poslovni-global.ba

Odgovori