PARLAMENT FBIH Usvojen Nacrt zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u konvertibilne marke

BiH vijesti

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bih usvojio je danas Nacrt zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke.

Zakon je usvojen sa 79 glasova, a od prisutnih izaslanika samo jedan je bio protiv. Nacrt zakona podržale su sve stranke bez obzira da li pripadale vladajućoj koaliciji ili opoziciji.

Nacrt zakona predviđa konverziju kredita u konvertibilne marke po kursu na dan podizanja kredita uz obračunavanje kamate u iznosu od pet posto. Banke će morati sa svim korisnicima uraditi aneks ugovora o podizanju kredita čime bi bila okončana agonija tisuće korisnika kredita u francima.

Vlada FBiH na sjednici 07. travnja nije prihvatila ovaj Nacrt zakona navodeći da on uvodi pravnu nesigurnost zbog retroaktivne primjene.

Ranije su sličan zakon usvojile Srbija i Hrvatska, dok je u RS-u usvojen sasvim različit zakon koji je najbliži onome što je svojim korisnicima predložila Hypo banka.

poslovni-global.ba

Odgovori