Počinje realizacija projekta izgradnje poddionice autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koriodu Vc

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH jučer je dala suglasnost na Projektni zadatak za izradu Energetske strategije Federacije BiH za razdoblje 2015.-2035. godina, s projekcijom na 2050. godinu. Cilj je definiranje osnovnih elemenata za izradu Energetske strategije na temelju analize postojećeg stanja, uz uvažavanje unutarnjih i vanjskih čimbenika utjecaja na energetski sektor FBiH. Projektni zadatak utvrđuje i procedure za izradu, razmatranje i usvajanje ovog strateškog dokumenta.

Nakon razmatranja informacije o stanju u „Hidrogradnji” d.d. Sarajevo, Vlada FBiH je podržala aktivnosti direktora ovog gospodarskog društva na podnesenom prijedlogu otvaranja stečajnog postupka.

Vlada je dala prethodne suglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita od po po 600.000 KM za kompanije SECOM d.o.o. Visoko i Termoglas d.o.o. Živinice.

Razmatrano i usvojeno izvješće o vanjskom i unutarnjem dugu Vlade FBiH koji je u prvom kvartalu ove godine iznosio ukupno 3.576.553.374 dolara ili 6.177.598.422 KM i bio manji u odnosu na protekli kvartal za 90.902.723 KM ili 1,45 posto.

Usvojeno je i izvješće o izvršenju Proračuna FBiH, također za prvo tromjesečje, u kojem su ostvareni prihodi, primici i financiranja u ukupnom iznosu od 413,6 milijuna KM, što je 16 posto planiranog iznosa za cijelu ovu godinu.

Federalna vlada je prihvatila informaciju o kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat gradskih prometnica u Sarajevu (dodatno finansiranje) i donijela Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH za dodatni iznos zajma kod EBRD-a od 6.000.000 eura za nastavak financiranja ovog projekta.

Usvojena je i informacije o stanju projekta dionica autoceste Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koridoru Vc. Zadužene su Autoceste FBiH da poduzmu sve aktivnosti potrebne za početak realizacije projekta izgradnje poddionice autoceste Zvirovići (Međugorje) – Počitelj na Koriodu Vc nakon donošenja rješenja Vlade Federacije BiH o prijevremenom ulasku u posjed eksproprisanih nekretnina.

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju sredstava iz Proračuna FBiH za 2016. godinu u iznosu od 141.700 KM, namijenjenih sufinanciranju Projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2016. godinu.

Vlada Federacije BiH je upoznata sa zaključcima Vijeća ministara BiH u svezi s pripremnim aktivnostima u proceduri dostave odgovora na Upitnik Europske komisije, priopćeno je iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori