POČINJE REGISTRACIJA Konačno zaštita originalnosti i geografskog podrijetla hrane

Poljoprivreda vijesti

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o davanju ovlasti pravnim osobama za oblast oznake originalnosti i oznake geografskog podrijetla prehrambenih proizvoda i Odluku o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog podrijetla hrane, koje je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH.

Donošenjem ovih odluka omogućava se provođenje Pravilnika o oznakama originalnosti i oznakama geografskog podrijetla hrane jer se stvaraju uvjeti da zainteresirani subjekti u poslovanju s hranom u BiH mogu podnijeti zahtjev za registraciju oznake originalnosti, kao i geografskog podrijetla hrane te zaštititi, registrirati i s prepoznatljivim oznakama prehrambene proizvode stavljati na tržište.

Kao certifikacijska tijela za utvrđivanje usklađenosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i za provođenje kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom, a na osnovi provedenog javnog natječaja, ovlašćuju se Herkon d.o.o. Mostar i Organska kontrola d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad radom certifikacijskih tijela provodi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Istovremeno je utvrđena visina naknada u postupku registracije. Tako naknada za podnošenje zahtjeva za registraciju oznake originalnosti, odnosno oznake geografskog podrijetla iznosi 30,00 KM, koliko košta i upis u registar, dok će se upis novih korisnika registrirane oznake plaćati 100,00 KM. Naknada za provođenje postupka registracije iznosi 500,00 KM, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori