Poljoprivredni poticaji za nezaposlene u FBiH

Poljoprivreda

Za realizaciju Programa sufinanciranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015. u Federaciji BiH predviđeno je izdvajanje novčanih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 KM, od čega Federalni zavod za zapošljavanje 1.500.000,00 KM, a Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 1.500.000,00 KM.

Realizacija Programa provodit će se zajedno sa županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu Služba).

Samozapošljavanje

Cilj programa je, kako se naglašava, omogućiti poticaj za osobe s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanje u novoregistriranim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH bez obzira na starosnu dob i obrazovanje, kao i osobe prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u općini.

Zavod će osobama kojim se odobre poticajna sredstva, nakon što registriraju djelatnost i otpočnu s radom, mjesečno isplaćivati / refundirati poticajna sredstva:

  • u visini od 100% iznosa obveznih doprinosa za prvih 12 mjeseci
  • u visini od 50% iznosa obveznih doprinosa u razdoblju od 25 do 36 mjeseci
  • u visini od 50% iznosa obveznih doprinosa u razdoblju od 25 do 36 mjeseci
  • u visini od 75% iznosa obveznih doprinosa u II. i III. godini u slučajevima gdje su aplikanti žene ili mlade osobe do 35 godina.

U slučaju zapošljavanja nezaposlene osobe u novoregistriranim obrtima (najviše jedna osoba po obrtu) mjesečno će se isplaćivati/refundirati i iznos obveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenih u trajanju od šest mjeseci, a postojećim obrtima 12 mjeseci.

Osim toga, fizičkim osobama tj.novoregistriranim poljoprivrednim obrtima iz sredstava Zavoda, sufinancirat će se i neophodni troškovi pokretanja djelatnosti (troškovi registracije, liječničkog uvjerenja, taksa, opreme/sredstava za rad…) u iznosu od 200,00 KM

Otvoren javni poziv

Prijave se vrše elektronskim putem, a pri ispunjavanju elektronskog obrasca prijave, svi zainteresirani za ovaj program poticaja, mogu dobiti pomoć u Zavodu/Ministarstvu i Službi.

Tekst Programa dostupan je na web portalu Zavoda www.fzzz.ba i web stranici Ministarstva www.fmpvs.gov.ba.

Javni poziv je otvoren 09.11.2015., a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava.

poslovni-global.ba

Odgovori