Potpisan Kolektivni ugovori za službenike tijela uprave i sudbene vlasti u FBiH

BiH vijesti

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije dr. Goran Karanović danas je, u ime Vlade HNŽ-a, a u nazočnosti predsjednice Vlade Marije Buhač i županijskoga ministra financija Adila Šute, potpisao Ugovor o pristupanju Kolektivnomu ugovoru za službenike tijela uprave i sudbene vlasti u FBiH. U ime reprezentativnoga Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudbenoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, potpis na ugovor stavio je predsjednik te sindikalne organizacije mr. Samir Kurtović, u pratnji sindikalnih predstavnika iz HNŽ-a Ivane Marić, Mirona Torle i Dragana Trboglava.

Istaknuto je kako su potpisanim ugovorom poboljšana prava djelatnika u javnomu sektoru te utvrđena prava i obveze državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe HNŽ-a koja proizlaze iz važećih propisa koji utvrđuju radne odnose, plaće i druge naknade državnim službenicima i namještenicima. U procesu pregovora koji su prethodili činu potpisivanja, Sindikat i ministar Karanović, kao ovlašteni pregovarač Vlade HNŽ-a, usuglasili su tekst Ugovora, što je potvrđeno i pripadajućom Odlukom Vlade HNŽ-a. Nastavljajući, naime, dobru praksu korektnoga dijaloga sa socijalnim partnerima, Vlada HNŽ-a prethodnom je odlukom dala suglasnost na potpisivanje Kolektivnoga ugovora i ovlastila resornoga ministra da, u ime Vlade, potpiše taj dokument koji obuhvaća predstojeće trogodišnje razdoblje.

poslovni-global.ba

Odgovori