Potpisani ugovori sa javnim ustanovama zaštićenih područja Federacije BiH

Turizam vijesti

Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo potpisala je ugovore s javnim ustanovama zaštićenih područja, koje su dobile sredstva temeljem Programa “Potpora boljem funkcioniranju upravljanja utvrđenim zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, od nadležnosti nižih razina vlasti” iz Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – akcijski plan strategije zaštite okoliša” utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2022.

Institucije koje su dobile sredstva, u ukupnom iznosu od 235.183,50KM su: Kantonalna Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kanton Sarajevo, projekt: “Uređenje Zaštićenog pejzaža “Bentbaša” i postavljanje turističke signalizacije na prostoru”; JP “Park Prirode Hutovo blato” – projekt “Identifikacija i kartiranje tipova vlažnih staništa na području Deranskog blata”; JP “Vjetrenica” – “Izgradnja prilaznog puta, šetnice do Info edukacijskog Centra Vjetrenica” i JP “Park prirode Blidinje” za projekt “Razvoj i unapređenje infrastrukture u cilju poboljšanja posjetiteljskog kapaciteta i održivog upravljanja Parkom prirode Blidinje”.

Zaštićena područja svojom prirodnom ljepotom i velikim bogatstvom flore i faune vrlo su važna područja za održivi razvoj. Osim što su važni za očuvanje različitih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, oni su iznimno važni za razvoj područja na kojem se nalaze, te uvelike utječu na lokalno stanovništvo, kako gospodarski tako i na druge načine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će nastaviti podržavati zaštićena područja, ali i zalagati se za proglašenje novih, što je jedan od prioritetnih ciljeva Strategije zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

poslovni-global.ba

Odgovori