Povećavaju se trošarine na naftu i naftne derivate, auto plin, pivo i alkoholna pića

BiH vijesti

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH usvojio je na redovnoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH kojim se povećava iznos trošarina na naftu i naftne derivate, auto plin, pivo i alkoholna pića.

Prema nacrtu zakonskih izmjena, trošarina na naftu i naftne derivate povećana je za 0,15 KM, dok će na pivo biti plaćana posebna trošarina od 0,15 KM koja predstavlja namjenski prihod entitetskih fondova zdravstvenog osiguranja. Uvodi se i posebna trošarina koja iznosi pet KM po litru apsolutnog alkohola za alkoholna pića, odnosno 2,5 KM za prirodnu rakiju.

Nacrtom izmjena i dopuna ovog zakona predviđeno je plaćanje cestarina od 0,25 KM po litri naftnih derivata, odnosno po kilogramu auto plina, a ta sredstva će namjenski biti korištena za izgradnju autocesta i cesta i to u omjeru 80 prema 20, čime bi za autoceste bilo izdvojeno 0,20 KM, a ceste 0,05 KM.

Članovi UO na prošloj sjednici podržali su inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za uvođenje takozvanog “plavog dizela”, te će taj dio zakonskih izmjena biti pokrenut krajem godine kako bi bile završene obaveze uspostave registra poljoprivrednih gazdinstava tamo gdje ta evidencija ne postoji.

Zakonskim izmjenama i dopunama kroz predloženi nacrt nisu tretirani duhan i duhanske prerađevine jer se u toj oblasti usklađuju trošarine sukladno europskim direktivama. Naglašeno je da su i u toj oblasti predviđene korekcije iznosa trošarina krajem godine uz namjensko usmjeravanje prihoda u oblasti zdravstva.

Zaključeno je da se istovremeno pripremaju izmjene seta zakona koji prate primjenu Zakona o trošarinama u BiH.

UO UNO će uputiti Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH redovnu proceduru, a konačnu riječ dat će Parlamentarna skupština BiH, priopćeno je iz Ministarstva financija i trezora BiH.

 

poslovni-global.ba

Odgovori