Prijavite vlasništvo za nekretnine u Cimu i Ilićima

BiH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove priopćila je da je Općinski sud u Mostaru 13. studenoga javnom objavom pokrenuo proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige. Sve se odvija u sklopu provođenja Projekta registracije nekretnina, odnosno usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dostaviti dokaze

„S tim u vezi, pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Cim i Ilići u Gradu Mostar da prijave svoje pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama, najdalje do 18.1.2016. godine, u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Mostaru, u ulici Adema Buća br. 20, svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem, upozoravamo ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u navedenim katastarskim općinama da provjere prijenos svoga vlasništva iz Knjige položenih ugovora i Knjige etažnog vlasništva u elektronskoj zemljišnoj knjizi, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Bez naplate sudskih taksi

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine, koje su predmet uspostavljanja ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru ‘Projekta registracije nekretnina’, provodit će se bez naplate sudskih taksi”, stoji na kraju priopćenja.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinski sud u Mostaru
Zemljišnoknjižni ured
Adema Buća br. 20
88000 Mostar

poslovni-global.ba (Foto: SEEbiz)

Odgovori