Prijedlog zakona o MIO/PIO će brzo biti upućen Parlamentu FBiH

BiH vijesti

Na  press-konferenciji nakon 68. sjednice Vlade Federacije BiH, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je kazao da je danas utvrđeni Prijedlog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju temeljen na Strategiji reforme sistema MIO/PIO i na tragu je ispunjavanja obveza koje proističu iz Reformske agende.

“Veoma brzo će biti upućen iz Vlade u parlamentarnu proceduru i moguće je da će ga tokom rujna razmotriti oba doma. U tom slučaju, Zakon bi možda mogao biti odobren u Parlamentu i do listopada” kazao je Drljača.

Po njegovim riječima, uvaženi su zahtjevi umirovljenika za blagovremenu isplatu mirovina do petog dana u mjesecu i za zadržavanje sadašnje razine mirovina bez obzira na priljev novca od doprinosa.

Predviđeno je uvođenje trezorskog načina poslovanja u ovoj oblasti, te bodovnog sustava kao novog načina utvrđivaja visine mirovina, baziranog na stažu i uplaćenim doprinosima. To dovodi do veće pravičnosti, jer će osiguranici s višim izdvajanjima imati veće mirovine, a najugroženije kategorije će biti zaštićene tzv. najnižom mirovinom u dosadašnjem iznosu koji će biti usklađivan s rastom potrošačkih cijena.

Novim zakonom je, po riječima resornog ministra, proširen mirovinski obuhvat i stvorene predispozicije za pooštravanje uvjeta za stjecanje invalidske mirovine. Očekivanja su da udio ovih mirovina pada sa sadašnjih 23 posto na 18 posto u sjedeće tri decenije, rekao je Drljača.

Pooštreni su uvjeti za sticanje obiteljske mirovine i uvedeno podsticanje potencijalnih korisnika na uključivanje u tržište rada, dodao je.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić prenio je novinarima odluku Vlade o ukidanju Fondacije za održivi razvoj (OdRaz), čije će aktivnosti biti pridružene jedinicama u više ministarstava.

Premijer je posebno naglasio da je Vlada prihvatila informaciju o potrebi reforme u procesu registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, čiji je cilj uspostava jednošalterskog sustava i omogućavanje elektronske registracije poslovanja.

Kako je zaključila Vlada, to je u skladu sa Odlukom o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u BiH, donesenom u srpnju ove godine, kada je data suglasnost za početak provođenja ovog projekta.

U skladu je i s obvezama iz Ugovora o savjetovanju, zaključenog između Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke, odnosno Međunarodne financijske korporacije (International Finance Corporation – IFC).

Prema tom ugovoru, posebno dijelu koji se odnosi na smanjenje troškova i rizika za rad poslovnih subjekata, aktivnosti Vlade FBiH obuhvaćaju i provođenje reformi procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

To podrazumijeva uspostavljanje jednošalterskog sustava, čime će biti kreirana osnova za elektronsku registraciju i omogućeni prijem zahtjeva na jednom mjestu, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i koordinacija nadležnih institucija.

Među željenim ciljevima su skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju za 50 posto i smanjenje troškova registracije, rekao je premijer.

Cilj je i povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata FBiH za 15 posto, i to 18 mjeseci nakon implementacije reformi u odnosu na razdoblje od dvije godine prije reformi.

Do kraja projekta ciljevi su i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvješću Svjetske banke o lakoći poslovanja, kao i povećanje transparentnosti rada Vlade uspostavom mogućnosti online pretraživanja poslovnog registra.

Vlada je danas imenovala dvanaestočlanu interresornu radnu skupinu sa zadatkom da uz potporu Grupacije Svjetske banke, pripremi analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti na uspostavljanju jednošalterskog sustava poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori