Proizvodnja ambalažnog otpada u EU rekordno raste

Svijet vijesti

Od paketa za online kupnju do šalica za kavu za ponijeti, pakiranja su gotovo posvuda. U 2021. u EU je proizvedeno 188,7 kg ambalažnog otpada po stanovniku, 10,8 kg više po osobi nego 2020., što je najveći porast u 10 godina, te gotovo 32 kg više nego 2011.

Ukupno je u EU proizvedeno 84 milijuna tona ambalažnog otpada, od čega je 40,3% papira i kartona. Plastika je zastupljena 19,0%, staklo 18,5%, drvo 17,1% i metal 4,9%.

U 2021. godini svaka osoba koja živi u EU proizvela je u prosjeku 35,9 kg plastičnog ambalažnog otpada. Od toga je 14,2 kg reciklirano. U usporedbi s 2020., i proizvodnja i recikliranje plastičnog ambalažnog otpada porasli su: proizvodnja je porasla za 1,4 kg po stanovniku (+4,0%), a recikliranje za +1,2 kg po stanovniku (+9,5%).

Između 2011. i 2021. količina proizvedenog plastičnog ambalažnog otpada po stanovniku porasla je za 26,7% (+7,6 kg/po stanovniku). Reciklirana količina plastične ambalaže porasla je u istom razdoblju za 38,1% (+3,9 kg/po stanovniku).

Slijedeći stroža pravila, koja su uvedena 2020. za države članice da prijave svoje recikliranje, stopa recikliranja pomaknula se s 41,1 % u 2019. na 37,6 % u 2020. U 2021. stopa recikliranja ponovno je porasla i iznosila je 39,7 %.

Godine 2021. Slovenija (50,0%), Belgija (49,2%) i Nizozemska (48,9%) reciklirale su polovicu ili gotovo polovicu svoje proizvedene plastične ambalaže. Nasuprot tome, manje od jedne četvrtine plastičnog ambalažnog otpada reciklirano je na Malti (20,5%), Francuskoj (23,1%) i Švedskoj (23,8%).

poslovni-global.ba/Eurostat

Odgovori