PUFBIH Za devet mjeseci naplaćeno više od 3,2 milijarde KM javnih prihoda

BiH vijesti

Porezna uprava Federacije BiH je od siječnja do rujna 2016. naplatila javne prihode u iznosu 3.238.715.868 KM, što je za 323.530.390 KM ili 11,10 posto više nego u istom razdoblju 2015.

U rujnu 2016. naplaćeni su javni prihodi u iznosu 370.137.031 KM, što je više za 42.875.152 KM ili 13,10 posto u odnosu na rujan 2015.

U rujnu 2016., u odnosu na rujan 2015. godine, povećana je ukupna naplata direktnih poreza za 28,77% ili 25.265.246 KM i to:

– porez na imovinu u iznosu od 11.244.320 KM, što je za 68,51% više ili 4.571.666 KM;
– porez na dobit u iznosu od 17.118.921 KM, što je više za 30,88% ili 4.038.679 KM, od čega je naplata poreza na dobit banaka i financijskih institucija povećana za 49,46% ili za 1.432.304 KM, a poreza na dobit preduzeća za 25,59% ili za 2.606.375 KM.
– porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 30.911.063 KM, što je povećanje za 33,21% ili za 7.706.696 KM.

U rujnu 2016., po osnovu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti, naplaćeno je ukupno 256.741.537 KM, što je za 7,26 posto više u odnosu na rujan 2015.

Po strukturi doprinosa, rast je sljedeći:

– doprinosa za PIO/MIO za 5,90 posto;
– doprinosa za zdravstveno osiguranje za 8,55 posto i
– doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti za 13,17 posto, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori