RAZVOJ BH TURIZMA Za projekt Via Dinarica osigurano 200.000 KM

Turizam vijesti

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) danas je potpisao ugovor o sufinanciranju s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, koje će s 200.000 KM podržati projekt Via Dinarica s ciljem zajedničkog rada na održivom razvoju turizma u Bosni i Hercegovini.

– Kroz naše sudjelovanje u projektu Via Dinarica, želimo podržati razvoj turizma u prirodi, doprinoseći time diverzifikaciji i promociji turističke ponude naše zemlje. Pored toga, ovaj projekt će doprinijeti i razvoju poljoprivrede i zadržavanju stanovništva u ruralnim područjima BiH, koji će moći živjeti od svoga rada – rekla je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

U Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu, a u okviru Strateškog plana za turizam Federacije BiH, odobrena su dva milijuna konvertibilnih maraka za unapređenje kvaliteta turističke ponude, jačanje turističkih usluga i poboljšanje promocije, od kojih je 200.000 KM za projekt Via Dinarica.

– Memorandumom o razumijevanju i ugovorom o implementaciji projekta Via Dinarica, potvrđena je dobra saradnja i razumijevanje između UNDP-a i Federalnog ministarstva okoliša i turizma,” rekla je rezidentna prestavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu, te naglasila da UNDP želi doprinijeti razvoju turizma i dugoročnoj zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini podržavajući ovo ministarstvo i ostale relevantne institucije u BiH.

Projekt Via Dinarica je platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, koji povezuje sedam država Dinarskog gorja, od Slovenije na sjeveru, do Srbije, Kosova i Albanije na jugu. Srce ove mega-staze, slične Via Alpini i Apalačkoj stazi, je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Cilj projekta je uspostavljanje koridora Via Dinarica, s njegove tri glavne staze: bijela, zelena i plava staza. Projekat Via Dinarica je inicijativa Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjih Američkih Država (USAID) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), koji je fokusiran na dio planinskog lanca u BiH, i provodi se u suradnji s domaćim partnerima. Namjera mu je smanjiti ekonomske, društvene i regionalne nejednakosti u BiH kroz promociju Via Dinarice kao regionalne turističke atrakcije i ojačati konkurentsku poziciju BiH u sferi turizma u prirodi.

Via Dinarica prelazi državne i regionalne okvire i postaje inicijativa prepoznata na globalnoj razini, o čemu svjedoče i brojni medijski naslovi u eminentnim svjetskim magazinima i turističkim portalima, kao što su National Geographic, Vogue, Independent i Lonely Planet Travel News koji promoviraju Via Dinaricu kao vrhunsku turističku destinaciju, priopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

poslovni-global.ba / Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 

Odgovori