REBALANS Ovogodišnji proračun FBiH smanjen za 82 milijuna KM

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnom postupku uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2016. godinu koji iznosi 2.517.180.917 KM, što je za 81,6 milijuna KM ili tri posto manje u odnosu na postojeći.

Uzimajući u obzir podatke o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine, te na osnovi projekcija Federalnog ministarstva financija, prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća su povećani za oko 10,4 milijuna KM. Povećan je i povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu duga i veći je za oko 35,4 milijuna KM. Također, na pojedinim pozicijama prihoda planirana su i smanjenja, prije svega na ekonomskim kodovima naknada i taksi i prihoda od pružanja javnih usluga, za 7,6 milijuna KM. Uzimajući to u obzir, neporezni prihodi u ukupnom iznosu su povećani za 27,2 milijuna KM.

U dijelu primitaka smanjenja su planirana sredstava po osnovi zajmova primljenih kroz državu u iznosu od 209,5 milijuna KM, dok su primici od domaćeg zaduživanja putem obveznica povećani za 100 milijuna KM, a od trezorskih zapisa smanjeni za deset milijuna KM.
Na taj način su nedostajuća sredstva od projekta DPL (kredit za razvojnu politiku) Svjetske banke i druga tranša Međunarodnog monetarnog fonda zamijenjena alternativnim izvorima financiranja, odnosno primicima od domaćeg pozajmljivanja.

Struktura rashodovne strane na svim stavkama predstavlja odraz provođenja mjera restriktivne javne potrošnje Vlade Federacije BiH, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u sljedećim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH je i u 2016. godini orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu je i nastavak provođenja oštrih mjera štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Predloženom odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2016. godinu povećani su tekući transferi i drugi tekući rashodi u ukupnom iznosu od oko 4.000.000 KM. Najznačajnije izmjene odnose se na povećanje za 5.000.000 KM sredstava za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, te dodatna 2,1 milijuna KM za izmirenje obveza prema primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz 2014. godine.

Važno je naglasiti da je na poziciji bruto plaća i naknada i doprinosa smanjen iznos planiranih sredstava za oko 10,3 milijuna KM. Osnovni razlozi za smanjenje su moratorij na zapošljavanje koji kontinuirano provodi Vlada Federacije BiH, kao i dokument Politike o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade. Također su za tri milijuna KM smanjeni izdaci na kamate, a za 2.000.000 KM umanjena sredstva za sufinanciranje projekata putem fondacije ODRAZ.

Kapitalni transferi smanjeni su za oko 3,3 milijuna KM, izdaci za nabavu stalnih sredstava za oko 4,3 milijuna KM, dok su izdaci za financijsku imovinu manji za 2,5 milijuna KM. I izdaci za otplatu dugova su smanjeni za oko 6o milijuna KM.

Federalna vlada danas je Parlamentu FBiH, također po žurnom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2016. godinu.

poslovni-global.ba

Odgovori