Rebalansom proračuna osigurana 3,3 milijuna KM za potporu obiteljima s troje i više djece u 2022.

BiH vijesti

Zastupnici Skupštine ŽZH-a usvojili su Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu, te Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Razlog za to je priprema za usvajanje Zakona o zaštiti obitelji s djecom koji jamči 500 maraka mjesečno obiteljima za svako treće i sljedeće dijete do sedme godine života.

Najavljeno je da će mjera krenuti od 1. rujna te da su rebalansom proračuna za tu mjeru do kraja 2022. godine osigurana 3,3 milijuna maraka dok će za 2023. godinu biti potrebno izdvojiti oko 10 milijuna maraka.

poslovni-global.ba

Odgovori