REVIZORI Smanjite plaće i regrese u Zavodu MIO FBiH!

BiH vijesti

Napominjući kako je financijska situacija izuzetno loša, a punjenje proračuna sve neizvjesnije s tendencijom potpunog kolapsa, Ured za reviziju rada institucija FBiH u novom izvješću traži od Uprave Zavoda MIO FBiH da smanji plaće djelatnicima, regres za topli obrok i godišnji odmor, piše Vewčernji list BiH.

Ocjenjujući rad Zavoda MIO u prošloj godini, negativnom ocjenom revizori smatraju kako bi kako bi “Zavod, kao javna ustanova koja ima javne ovlasti u rješavanju o pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i čiji se rad financira iz doprinosa za MIO, koji predstavljaju javni novac, trebao urediti da plaće i naknade zaposlenih budu u visini plaća i naknada proračunskih korisnika u FBiH. Istodobno bi ostvarivanjem ušteda po ovoj osnovi MIO dao svoj doprinos stabilizaciji mirovinskog sustava, a što je definirano i planom aktivnosti i konkretnih mjera u cilju stabilizacije mirovinskog sustava utvrđenim od Upravnog odbora u veljači ove godine”…

poslovni-global.ba

Odgovori