SIGURNOST HRANE Objekti za proizvodnju mlijeka u BiH ispunjavaju EU standarde

Poljoprivreda vijesti

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Ured za veterinarstvo zaprimilo je Izvješće o rezultatima kontrole Generalne direkcije za zdravlje i sigurnost hrane EU obavljene u BiH od 14. do 25. ožujka ove godine kako bi se ocijenio sustav proizvodnje i kontrole proizvoda od mlijeka namjenjenih za izvoz u Europsku uniju.

Kako je priopćeno iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), u službenom izvješću je zaključeno da generalno objekti za proizvodnju mlijeka ispunjavaju EU standarde.

Također, kontrola je pokazala i da je sustav službenih kontrola u mogućnosti da EU odobreni objekti za izvoz ispunjavaju relevantne EU zahtjeve i da je osoblje odgovorno za službene kontrole adekvatno obučeno i kompetentno za primjenu EU standarda.

Izvješće locira i nedostatke u sustavu službenih kontrola, naročito nedostavljanje blagovremenih informacija središnjem nadležnom organu od nadležnih organa s drugih razina komandnog lanca, kao i nedostatke u sustavu identifikacije životinja.

Uočeni nedostaci dati su u formi preporuka nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini kako bi se otklonili u što skorijem periodu, priopćeno je iz MVTEO BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori