Široki Brijeg: Zdravstveno vijeće brinut će o pravima pacijenata, predsjednik Josip Zelenika

BiH vijesti

Na konstituirajućoj sjednici Zdravstvenog vijeća Grada Širokog Brijega održanoj u zgradi Gradske uprave, jednoglasno je za predsjednika izabran Josip Zelenika.

– Ovo je velika čast i obveza za mene. Kao predstavnik mladih, zajedno s kolegama pokušat ću biti spona između pacijenata s jedne strane, i javnih institucija i zdravstvenih ustanova s druge strane – rekao je, između ostalog, predsjednik Josip Zelenika, zahvaljujući na povjerenju koje je dobio od ostalih članova Zdravstvenog vijeća.

Zdravstveno vijeće se osniva s ciljem ostvarivanja i unaprjeđenja prava pacijenata, a između ostalog, obavlja sljedeće poslove: predlaže i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području jedinice lokalne samouprave, prati povrede pojedinačnih prava pacijenata, organizira obrazovne seminare za građane iz poznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative, predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i unaprjeđenje prava pacijenata, obavještava javnost o povredama prava pacijenata, te obavlja druge poslove temeljem Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata.

Članovi Zdravstvenog vijeća Grada Širokog Brijega su: Katarina Primorac i Ružica Soldo – predstavnici pacijenata, Monika Buhač Glavaš – predstavnica jedinice lokalne samouprave (Grad Široki Brijeg), Vjekoslav Pavković i Zora Mikulić – predstavnici udruga, Anka Šaravanja – predstavnica zdravstvenog sindikata, Karmela Skoko – predstavnica Crvenog križa i Josip Zelenika – predstavnik udruge mladih, predsjednik, priopćeno je iz Grada Širokog Brijega.

poslovni-.global.ba (Foto: Grad Široki Brijeg)

Odgovori