Skuplja registracija automobila u FBiH

BiH vijesti

Izmjenama Uredbe kojom se regulira cijena cestarine pri registraciji vozila, građani FBiH koji su vlasnici putničkih automobila od ponedjeljka skuplje plaćaju registraciju, u prosjeku za 15 KM. Federalna vlada donijela je, na sjednici održanoj 2. veljače 2016. godine, Uredbu kojom se određuje visina godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a ona se izračunava tako što se zbroji iznos osnovne naknade i korektivni koeficijent.

Osnovna naknada za sva vozila iznosi 30 KM, a korektivni koeficijent ovisno o kategoriji vozila, za mopede je 1,20 KM, za putničke automobile do 1.001 kubnog metra zapremine 1,60, a za vozila do 1.600 kubika dvije KM. Za autobuse će se na osnovnu naknadu plaćati koeficijent od 3,75 do 22,70 KM, a za teretna vozila od 1,83 do 36 KM.

Pojednostavljeno, vlasnici automobila od 1.001 do 1.600 kubnih centimetara plaćali su cestarinu 50 KM, dok nova cijena iznosi 60 KM. Za automobile od 1.600 kubnih centimetara do 2.000 kubnih centimetara cestarina je iznosila 60 KM, a nova cijena je 75 KM, a vlasnici automobila zapremine između 2.000 i 2.500 kubnih centimetara za cestarinu će izdvajati 140 KM umjesto dosadašnjih 100 KM. Svi koji imaju automobile iznad 2.500 kubnih centimetara za cestarinu će izdvojiti 210 KM, dok su do sada izdvajali 150 KM.

Iz Vlade FBiH kažu kako naknada za javne ceste, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, predstavlja javni prihod i značajna financijska sredstva koja su namijenjena za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta u Federaciji BiH i koja u ukupnoj sumi javnog prihoda namijenjenog za financiranje javnih cesta čine 27,65 posto.

U obrazloženju za donošenje nove uredbe je navedeno da je uredba koja se primjenjivala od 2010. donijela negativne efekte i smanjenje javnog prihoda u odnosu na ranije razdoblje, piše Klix.ba.

Također, Uredba nije bila usklađena s Klasifikacijom motornih i priključnih vozila u skladu s Direktivama EU te su bili određeni problemi u njezinoj praktičnoj primjeni, a nije bilo ni adekvatne kontrole.

“Donesena uredba ima za cilj zaustavljanje trenda opadanja ovog značajnog prihoda namijenjenog financiranju javnih cesta na način da je visina naknade za mopede, motocikle i putnička vozila uvećana, dok je visina naknade za autobuse, teretna motorna vozila i priključna vozila vraćena na iznose prije donošenja uredbe. Također, Uredba je sada usklađena s trenutno važećom Klasifikacijom motornih i priključnih vozila prema Direktivama EU”, priopćeno je iz Vlade FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori