Srednjoročni program rada VM BiH: Prvi sustav planiranja, nužan za povlačenje sredstava iz EU fondova

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je prvi Srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH 2016. – 2018. godine, koji osigurava kvalitetno upravljanje razvojem sukladno nadležnostima Vijeća ministara i institucija BiH.

Vijeće ministara, slijedeći praksu zemalja Europske unije, bh. razvoj povezuje s principima razvoja iz strategija „Europa 2020“ i „Jugoistočna Europa  2020“, koji se odnose na integriran, pametan, održiv inkluzivni rast i upravljanje u funkciji rasta.

Srednjoročni programa rada prati Reformsku agendu Vijeća ministara i sadrži opće, srednjoročne, strateške ciljeve i programe za realizaciju 57 institucija BiH koje podnose izvješće Vijeću ministara BiH, te prvi put uspostavlja sustav planiranja, nužan za povlačenje sredstava iz fondova EU i drugih razvojnih partnera.

Cilj je, između ostalog, osigurati makroekonomsku stabilnost, unaprijediti konkurentno ekonomskog okruženje i povećati industrijsku konkurentnost, osigurati brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ravnomjeran regionalni razvoj, uz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost, razviti okolišnu infrastrukturu i energetske potencijale te povećati energetsku efikasnost.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju kupnje/nabave objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu površine od 7.000 do 8.000 četvornih metara, što će rasteretiti proračun institucija BiH i izbjeći značajan dio daljnjih troškova po osnovi zakupa prostora za koji se na godišnjoj razini izdvaja oko 10 milijuna maraka.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Služba za zajedničke poslove i Povjerenstvo za provođenje postupka kupovine/nabave objekta te Vijeće ministara BiH.

Sredstva u iznosu od 9.000.000,00 KM za kupnju ovog objekta, osigurana su ranije u proračunu institucija BiH za 2015. godinu, a planirana su i u Programu višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Istodobno će  Ministarstvo financija i trezora u suradnji s Uredom predsjedatelja Vijeća ministara utvrditi model za osiguranje ukupnih sredstava za realizaciju ovog projekta.

Istodobno je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o izmjeni Odluke o rasporedu uredskog prostora za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, kojom se poslovni prostor od 407,09 četvornih metara u Istočnom Sarajevu, na adresi Dabrobosanska 26-28, kupljen za smještaj institucija BiH, u cijelosti dodjeljuje Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, a u skladu sa zaključkom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora o Dodatnom protokolu 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, uz korekcije na sjednici, s ciljem daljnjeg rasta međusobne trgovine.

Dodatnim protokolom stvara se obvezujući pravni okvir za pojednostavljenje procedura carinjenja i inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu i razmjeni podataka između država potpisnica sporazuma „CEFTA 2006“.

Korigirani prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, priopćeno je, između ostalog, iz Vijeća ministara BiH.

poslovni-global.ba (Foto: VM BiH)

Odgovori