ŠTEDNJA GRAĐANA Bankama penali na viškove novca iznad obveznih rezervi

BiH vijesti

Štednja građana BiH raste, dok se s druge strane novac sve manje kroz kredite plasira u gospodarstvo. Ukupni depoziti u BiH premašili su 10 milijardi maraka i od 2008. godine uvećani su za više od pet milijardi KM. Štednja građana u Federaciji BiH, na kraju prošle godine, bila je 7,4 milijarde KM, dok je štednja građana Republike Srpske bila oko 2,8 milijardi KM.

Zbog toga je Središnja banka BiH odlučila uvesti negativne kamatne stope za novac koji banke čuvaju na svojim računima, a ne žele ga investirati. Penale od sada plaćaju na viškove novca koji posjeduju iznad obveznih rezervi. Cilj ove odluke je osigurati više kredita gospodarstvu i stanovništvu, a smanjiti količinu neiskorištenog novca. Odlukom o uvođenju negativne kamatne stope naknade na iznose viškova iznad obvezne rezerve na računima rezervi, SB BiH želi potaknuti komercijalne banke da iskoriste navedena sredstva za odobravanje kredita stanovništvu i poduzećima. Viškovi iznad obvezne rezerve komercijalnih banaka na računima rezervi kod SB BiH već dulje vrijeme bilježe kontinuiran rast, pri čemu banke u formi viškova na računima rezervi trenutačno drže oko 2,5 milijardi KM. Ekonomski analitičar Predrag Duduković za Blic je kazao da banke, očigledno, više nemaju kome plasirati novac.

“Kamatne stope su i dalje mnogo veće nego u zemljama u okruženju i nisu primamljive za uzimanje kredita. Najveći problem je što se smanjuje plasiranje kredita gospodarstvu koje ne može uzimati pozajmice jer ima mnoga druga opterećenja s kojima se ne može izboriti. Smanjena aktivnost banaka u plasmanu kredita, posebno gospodarstvu, glavni je uzrok viška novca u bankama”, rekao je Duduković. Naglasio je kako je ovaj potez SB BiH pokušaj potaknuti banke da daju kredite po nižim kamatama. “Ubuduće će im biti bolje davati kredite po manjim kamatama jer bolje je da bilo što zarade, nego da imaju gubitak zbog plaćanja Središnjoj banci. Ovo će, možda, biti jedan od dobrih načina da gospodarstvo zaživi”, kazao je.

poslovni-global.ba

Odgovori