Što prije donijeti strategiju gospodarskog razvitka HNŽ-a

BiH vijesti

Skupština HNŽ-a na jučerašnjoj je sjednici u Mostaru jednoglasno usvojila Izvješće o radu Vlade HNŽ u 2015. godini.

Obraćajući se skupštinskim zastupnicima dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ kazao je kako je u 2015. godini održano 37 sjednica Vlade, od čega 22 u starom i 15 u novom sazivu.

U mandatu nove Vlade izdvojio je nekoliko najznačajnijih aktivnosti: financijsko stabiliziranje i definiranje aktivnosti i mjera na povećanju prihodovne strane Proračuna, provedba usvojenih programa mjera štednje, zajednički smještaj tijela županijske uprave čime bi se ostvarile značajne uštede i smanjili materijalni troškovi, te donošenje Akcijskog plana HNŽ za realiziranje Reformske agende za BiH  za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Istaknuo je kako Akcijski plan sadrži 48 aktivnosti, između ostalog, donošenje: Strategije razvitka, Prostornog plana, provedbu reforme sustava obrazovanja i  reforme zdravstvenog sustava, donošenje Strategije borbe protiv korupcije za razdoblje od 2015. do 2019. godine, uspostavljanje fleksibilnijeg tržišta rada, provedba projekata prvog zapošljavanja i samozapošljavanja u suradnji sa Službom za zapošljavanje i Federalnim zavodom za zapošljavanje, unaprjeđenje kontrole i nadzora nad poslovanjem izvanproračunskih fondova i javnih poduzeća, pokretanje inicijative za izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine, te donošenje seta zakona iz različitih oblasti poput Zakona o radu, Zakona o državnoj službi, državnim službenicima i namještenicima, Zakona o zaštiti obitelji s djecom,  Zakona o unutarnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima HNŽ.

Podsjetio je na to kako je s ciljem ograničavanja javne potrošnje, Vlada donijela Odluku o zabrani upošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela županijske uprave, te sukladno važećim zakonskim propisima, odmah pokrenula postupak umirovljenja državnih službenika, namještenika i uposlenika koji su ispunjavali uvjete za  odlazak  u mirovinu. Također, Vlada je donijela novu Odluku o utvrđivanju prava na službene mobitele, te zatražila dosljednu primjenu Uredbe o uvjetima i načinu korištenja službenih putničkih vozila u tijelima uprave. Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela kojom je mjesečna naknada za rad u svim radnim tijelima utvrđena u maksimalnom iznosu do 200,00 KM.

„Vlada je na 8. sjednici, usvojila Program zapošljavanja 100 vježbenika u ministarstva, uprave, urede, stručne Službe Vlade i Skupštine i druga tijela županijske uprave, kojim se omogućava stjecanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe u trajanju od 12 mjeseci i raspisala javni natječaj za prijam vježbenika u tijela županijske uprave“, kazao je predsjednik Herceg ističući kako je taj postupak okončan.

Također, naglasio je kako je Vlada na 11. sjednici, održanoj 16.12.2015. godine prvi put od utemeljenja HNŽ u prethodnoj utvrdila Prijedlog Proračuna i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna za sljedeću godinu i uputila ih u skupštinsku proceduru. Također, Vlada je na 12. sjednici održanoj 28.12.2015. godine utvrdila prijedloge odluka o davanju suglasnosti na financijske planove Službe za zapošljavanje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Fonda za zaštitu okoliša i odluke o izvršenju financijskih planova za 2016. godinu i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Nakon prihvaćanja Izvješća o radu Vlade, zastupnici su prihvatili zaključke kojima se Vlada zadužuje poduzeti različite aktivnosti u oblasti gospodarstva, između ostalog, što skorije donese Strategiju razvitka HNŽ, ubrza provedbu Akcijskog plana, te izradi plan usklađivanja obrazovanja s potrebama gospodarstva.

Na jučerašnjoj sjednici zastupnici su razmatrali Informaciju MUP-a HNŽ o stanju sigurnosti u 2015. godini. Ministar Slađan Bevanda kazao je kako je stanje sigurnosti na zadovoljavajućoj razini, uzimajući u obzir poteškoće s kojima je MUP suočen, između ostalog, jer Upravi policije nedostaje značajan broj policijskih službenika.

Također, usvojeno je Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva i Županijskog tužiteljstva za 2015. godinu, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada HNŽ-a)

 

Odgovori