STRANA ULAGANJA BiH treća regija budućnosti, nagrade i ZH županiji, te RS-u

Foreign Direct Investment (FDI) magazin rangirao je Bosnu i Hercegovinu na 3. mjesto kao regiju budućnosti za privlačenje stranih ulaganja po osnovi troškova poslovanja za 2018., na osnovi suradnje i informacija koje je Agencija za unaprjeđenje stranih ulaganja u BiH (FIPA) o ekonomskim i ulagaćkim potencijalima naše zemlje.

Kao predstavniku Bosne i Hercegovine, direktor FIPA-e Gordan Milinić primio je danas u Cannesu nagradu spomenutog magazina koji je BiH rangirao na treće mjesto u kategoriji srednje velikih europskih regija za strana ulaganja. Također su mu, kao predstavniku BiH, uručena i priznanja za Županiju Zapadnohercegovačku, Bijeljinu i Zvornik.

Ovo značajno priznanje je još jedan dokaz kako je BiH profitabilna lokacija za strana ulaganja, te kako bi, uz rješavanje ključnih nedostataka, koje ne mogu nadoknaditi promotivne aktivnosti, mogla realizirati veći priljev izravnih stranih ulaganja.

Također, u konkurenciji od 481 lokacije, među top 10 ulagačkih destinacija u čak sedam različitih kategorija u pogledu cjenovne konkurentnosti, FDI strategije i ekonomskog potencijala, našla se kako, BiH, tako i Republika Srpska kao jedan od entiteta BiH, Županija Zapadnohercegovačka, te Bijeljina, Prijedor i Zvornik.

Za donošenje odluke o proglašenju najboljih europskih gradova i regija, stručni ocjenjivački tim uzeo je u obzir kriterije kao što su ekonomski potencijal, isplativost ulaganja, ljudski potencijali, kakvoća života, poslovno okruženje, kao i postojanje strategije za privlačenje ulaganja.

Pozicioniranje na prestižnoj top ljestvici europskih gradova i regija budućnosti predstavlja izravnu preporuku potencijalnim ulagačima o regijama u koje treba ulagati.

poslovni-globa.ba

Odgovori