Studenti će u Aluminiju obaviti zadatke s temama carinskih politika i DOP-a

BiH vijesti

Na tragu svoje programske politike izgradnje i unaprjeđenja čvrstih sveza s visokoškolskim ustanovama, Aluminij d.d. Mostar prihvatio je prijedlog Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Intera tehnološkoga parka Mostar za sudjelovanje u programu Moja praksa, koji je dijelom projekta Partnerstvo u inovacijama (Partnership for Innovation), kojega financirana USAID (United States Agency for International Development), a provodi EDC (Education development center).

Aluminij će, pod svojim mentorstvom, organizirati dvomjesečnu praksu za dvanaestoro studenata završnih godina Ekonomskoga fakulteta, sa smjera Menadžment, koji će, u dvije skupine od po šestoro polaznika, obaviti zadatke s tematskih područja učinaka carinskih politika Bosne i Hercegovine na Aluminij i društveno-odgovornoga poslovanja Hercegovačkoga diva.

Korist ove suradnje Aluminija sa spomenutim fakultetom i Interom je višestruka. U prvomu redu, studentima omogućuje izravan susret s onim što su izučavali u teoriji, otvarajući im nove vidike u promišljanjima o budućoj karijeri, ali i osiguravajući im značajne reference u procesu zaposlenja nakon stečene fakultetske diplome. Također, Aluminiju ostaje mogućnost korištenja prijedloga i zaključaka iz završenoga projekta u budućoj provedbi poslovne strategije i planova.

poslovni-global.ba

Odgovori