Studenti, prijavite se za ferijalni rad u Njemačkoj na ljeto 2016.!

BiH vijesti

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavila je javni poziv za sve zainteresirane studente upisane na sveučilišta diljem BiH, da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tijekom ljetnog raspusta u 2016. godini, a u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u suradnji sa Centralnim uredom za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inozemstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Ide 100 studenata

Odobrena kvota za BiH za 2016. godinu je 100 studenata, od čega je studentima sveučilišta u Federaciji BiH dodijeljeno 64 mjesta, studentima  sveučilišta u Republici Srpskoj 32 mjesta i studentima sveučilišta u Brčko Distriktu BiH 4 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redoviti studenti sveučilišta u BiH, koji nisu upisani u posljednju godinu studija.

Od ostalih uvjeta potrebno je da studenti dobro vladaju njemačkim jezikom,
moraju biti spremni raditi u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca, ne bi se trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi, a svaki od prijavljenih studenata trebao bi biti spreman na rad u što više branši.

Prijava treba sadržati sljedeće:
– dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen 2015), obostrano tiskana, čitko popunjena na njemačkom jeziku s datumom i potpisom studenta,
– dvije fotografije novijeg datuma (format za putovnicu),
– uvjerenje o upisu (Immatrikulationsbescheinigung)* popunjeno na njemačkom jeziku s datumom izdavanja, potpisom odgovorne osobe i pečatom visokoškolske ustanove,
– uvjerenje o studentskom statusu (pravo sudjelovanja u programu imaju samo redoviti studenti), koje je izdala visokoškolska ustanova,
– dokaz o poznavanju njemačkog jezika (ovjerena preslika svjedodžbe završnog razreda  srednje škole, uvjerenja visokoškolske ustanove o položenom ispitu iz njemačkog jezika  ili certifikata o poznavanju jezika izdanog od strane škole stranih jezika),
– ovjerenu presliku vozačke dozvole (opcionalno).

Požurite s prijavom

Rok za podnošenje prijava je petak, 08.01.2016. godine.
Sve ostale informacije zainteresirani studenti mogu potražiti na www.arz.gov.ba.

Detaljnije informacije o ovom programu studenti, također, mogu pročitati u Merkblatt – Ferienbeschäftigung in Deutschland für im Ausland immatrikulierte ausländische Studierende, a mogu se izravno obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

poslovni-global.ba

Odgovori